Hankkeet

Kuopion lukiotoimen hankkeiden kautta saadaan elintärkeitä toimintoja kehitettyä opiskelijoiden ja opettajien käyttöön oppimisen tueksi. Hankkeita rahoittaa tällähetkellä Kuopion lukioille Opetushallitus, EU (Erasmus+) ja maakuntaliitot (ESR). Jokaiselle hankkeelle on avattu oma tiedotussivu, josta selviää itse hankkeen sisältö ja hankkeessa tapahtuva kehitystyö sekä ajankohtaiset uutiset.

 1. Englannin kirjallisen ja suullisen kielitaidon vahvistaminen Kuopion lukioissa
 2. Erityisesti lukiossa
 3. Ohjatusti kohti tulevaisuuden työelämää
 4. Oppimisen tulevaisuus on avoin – millainen oppimateriaali meitä aktivoi ja innostaa?
 5. Oppikirjattomuus – säästöjä ja mahdollisuuksia
 6. PLUTO
 7. Yhdessä kohti uutta lukiota
 8. Aktiivisen kansalaisen passi
 9. Liikkuva opiskelija -hanke
 10. Tieteellä tulevaan
 11. Ketterä kaksoisura Kuopion alueella – opiskelevan urheilijan urasiirtymät
 12. Onnellinen perusta hyvinvoinnille
 13. Itä-Suomen lukioverkoston digitaalinen ekosysteemi
 14. Lukiopolku ehjäksi (Korona I – erityisavustus)
 15. Koronaexit II – lukiopolulla turvallisesti perille
 16. Takaisin yhteiselle lukiopolulle – yhteisöllisesti, Koronaexit III
 17. SISU – Opiskelija oman elämänsä ohjaajana
 18. Virtuaalisesti kohti yksilöllisiä opintopolkuja
 19. Itä-Suomen lukioverkoston digitaalinen ekosysteemi II – virtuaalitarjotin
 20. Laatuapila
 21. Itä-Suomen lukioverkoston laatuhanke
 22. Musiikkilukioista laatua laajemmalle
 23. Urheiluakatemian kehittämisavustukset (asiantuntijatoiminta ja koordinaation kehittäminen)
 24. Laatuapila
 25. Musiikkilukioista laatua laajemmalle
 26. Nuorten jaksaminen ja hyvinvointi Itä-Suomessa – Meijän lukio 1 (ESR)
 27. Pelillistämistä lukioon
 28. Lupaus – Kuopion lukiopajan kokonaisvaltaisen valmennusmallin kehittämishanke
 29. Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen – osa3
 30. Lukio-opiskelijoiden oppimisen tuen kehittäminen ja vahvistaminen
 31. Meijän lukio 2 (ESR)