Hankkeista

Kuopion lukiotoimen hankkeiden kautta saadaan elintärkeitä toimintoja kehitettyä opiskelijoiden ja opettajien käyttöön oppimisen tueksi. Hankkeita rahoittaa tällähetkellä Kuopion lukioille Opetushallitus, EU (Erasmus+) ja maakuntaliitot (ESR). Jokaiselle hankkeelle on avattu oma tiedotussivu, josta selviää itse hankkeen sisältö ja hankkeessa tapahtuva kehitystyö sekä ajankohtaiset uutiset.