Hankkeet

Kuopion lukiotoimen hankkeiden kautta saadaan elintärkeitä toimintoja kehitettyä opiskelijoiden ja opettajien käyttöön oppimisen tueksi. Hankkeita rahoittaa tällähetkellä Kuopion lukioille Opetushallitus, EU (Erasmus+) ja maakuntaliitot (ESR). Jokaiselle hankkeelle on avattu oma tiedotussivu, josta selviää itse hankkeen sisältö ja hankkeessa tapahtuva kehitystyö sekä ajankohtaiset uutiset.

 1. Englannin kirjallisen ja suullisen kielitaidon vahvistaminen Kuopion lukioissa
 2. Erityisesti lukiossa
 3. Ohjatusti kohti tulevaisuuden työelämää
 4. Oppimisen tulevaisuus on avoin – millainen oppimateriaali meitä aktivoi ja innostaa?
 5. Oppikirjattomuus – säästöjä ja mahdollisuuksia
 6. PLUTO
 7. Yhdessä kohti uutta lukiota
 8. Aktiivisen kansalaisen passi
 9. Liikkuva opiskelija -hanke
 10. Tieteellä tulevaan
 11. Ketterä kaksoisura Kuopion alueella – opiskelevan urheilijan urasiirtymät
 12. Onnellinen perusta hyvinvoinnille
 13. Itä-Suomen lukioverkoston digitaalinen ekosysteemi
 14. Lukiopolku ehjäksi (COVID-19 erityisavustus)