Tukipalvelut

Kuopion kaupungin opiskeluterveydenhuolto huolehtii Kuopion lukioiden, ammatillisen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydestä. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä  opiskelu- ja tulevaa työkykyä. Opiskeluterveydenhuollon toimijoina ovat opiskeluterveydenhoitajat ja lääkärit.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin on oikeus kaikilla, jotka opiskelevat päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan ja jotka ovat oikeutettuna opintotukeen.

Opiskeluterveydenhuollon tehtävät:

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • terveyden- ja sairaanhoito, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
  • seksuaaliterveyttä edistävät palvelut
  • suun terveydenhuolto.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat mm. opiskelijoiden terveystarkastukset, rokotukset, seksuaaliterveyteenja raskauden ehkäisyyn sekä mielenterveyteen liittyvät asiat ja lisäksi myös äkillisesti sairastuneiden opiskelijoiden ja koulupäivän aikana sattuneiden tapaturmien hoito.

Opiskeluterveydenhuonnon palveluihin kuuluvat vastaanotot  ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta   ns. päivystysvastaanotto,  päivittäin puhelinneuvonta sekä  mahdollisuus asioida sähköisesti (Wilma, Sähäkkä). Opiskeluterveydenhoitajien yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät opintoaloittain lukio, Savon ammatti-ja aikuisopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotto

Opiskeluterveydenhuollon lääkärille voi varata ajan opiskeluterveydenhoitajalta.
Kuopiossa opiskelijoiden sairaanhoito hoidetaan pääsääntöisesti opiskeluterveydenhoidossa. Jos opiskeluterveydenhoidossa ei ole vapaita lääkärin aikoja, ohjataan opiskelija ensisijaisesti opiskelijan opiskelupaikkakunnan osoitteen mukaan terveyskeskuksen tiimilääkärivastaanotolle ja toissijaisesti kaupungin akuuttivastaanotolle.

  • 18 vuotta täyttäneiltä peritään lääkärin sairausvastaanoton käyntimaksu terveysasemilla ja opiskeluterveydenhuollossa  (A 7§) 20,60 €.
  • Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa.
  • Peruuttamatta ja käyttämättä jäänyt lääkärin sairausvastaanottokäynti 15 vuotta täyttäneiltä (A 25 §) 50,80 €.
  • Lisätietoja asiakasmaksuista.

Lisätietoa opiskeluterveydenhuollosta löydät THL:n sivuilta.

Lisätietoja opiskeluterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä saa tarvittaessa Kuopion terveydenhoidon yksikön hallinnosta:
TS palveluesimies Maiju Tirri