Tieteellä tulevaan

Hankkeessa mukana olevat 5 lukiota toteuttavat vuoden 2020 aikana kestävään tulevaisuuteen liittyvän oppiainerajat ylittävän tutkivan tiedeprojektin, joka integroidaan pysyväksi osaksi LOPSia. Projektit toteutetaan yhdessä korkeakoulujen kanssa ja mukana on koti- ja ulkomaalaisia oppilaitoksia. Koulut kommunikoivat projektien etenemisestä sähköisellä alustalla, mikä mahdollistaa sekä opiskelijoiden että opettajien vertaisoppimisen. Projekteissa tehdyt tutkimukset esitellään hankkeen lopuksi järjestettävässä lukiolaisten luma-konferenssissa, johon kaikki osallistuvat ryhmät kutsutaan.