Toisen asteen yhteistyö

Kuopion alueen toisen asteen koulutuksen yhteistyön johtoryhmä

 • Jukka Sormunen, Kuopion kaupunki, puheenjohtaja
 • Esa Juvonen, Savon ammattiopisto
 • Mika Strömberg, Kuopion keskustan lukiokampus
 • Henri Huovinen, Kuopion Aikuislukio
 • Hanni-Mari Larronmaa, Palvelualan opisto Kuopio
 • Eevi Kurtti, Pohjois-Savon opisto
 • Esko Kauppinen, Kuopion konservatorio
 • Anu Vänskä, Ingmanedu kulttuurialan opisto
 • Sanna Vuorinen, Savon ammattiopisto
 • Anne Sivén, Kallaveden lukio
 • Mira Hietala, Savon ammattiopisto, sihteeri

 

Yhteinen opintotarjonta

Yhteistoimintaoppilaitosten opintotarjonta avoin kaikille opiskelijoille. Hyödynnetään entistä enemmän Aikuislukion iltaopetusta, kesä- ja etälukion sekä verkko-opetuksen kurssitarjontaa.

Ammatilliset kurssit yhteistoiminta-ajoille:

 • Ammatillisten oppilaitosten yhteistyökurssit tarjotaan lukiolaisille viidessä jaksossa
 • Tuetaan ja ohjataan yksilöllisiä valintoja
 • Kehitetään ilmoittautumis- ym. käytänteitä
 • Kehitetään virtuaaliopiskelumahdollisuuksia

Yhteistyöoppilaitosten opinto-ohjaajien tapaamiset ja verkostoituminen. Seurataan ohjaussuunnitelmien toimivuutta ja kehitetään niitä edelleen. Tuetaan yksilöllisiä opintosuunnitelmia.

Yhteistoimintaa koskeva tiedotus ja markkinointi

 • tiedotus ulospäin
 • verkoston sisäinen tiedotus

Selkeytetään kahden tutkinnon opintojen tiedottamista liittyen yhteishakuun. 

 • Avoimet ovet toisen asteen oppilaitoksissa ja toisen asteen yhteinen vanhempainilta Kuopion Musiikkikeskuksella.
 • Ylläpidetään toisen asteen tiedotussivuja
 • Ohjaustunnit peruskouluilla
 • Vanhempainillat
 • Hakuoppaat, opinto-oppaat
 • Tiedotetaan toisen asteen yhteisestä kurssitarjonnasta
 • Yhteydenpito tiedotusvälineisiin

Opiskelijahuolto ja erityisopetus

Yhteistyötä tehdään opinto-ohjaajien, terveydenhoitajien, kuraattoreiden ja psykologien välillä.

 • Tutustumiskäynnit.
 • Tietojen vaihtaminen perusasteelta toiselle asteelle siirtyvien osalta
 • Seurataan uuden nuorisolain edellyttämää moniammatillista yhteistyötä. 

Yhteistyötä hyödyntävät hankkeet

Yhteistyö korkea-asteen oppilaitosten kanssa, Itä-Suomen yliopiston ja Savonia -ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat voivat suorittaa avoimen Itä-Suomen yliopiston, avoimen Jyväskylän yliopiston ja avoimen Savonia –ammattikorkeakoulun kursseja. 

Kurssien / opintoviikkojen hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain.