Toisen asteen yhteistyö

KUOPION ALUEEN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖN JOHTORYHMÄ

Hanni-Mari Larronmaa, Palvelualan opisto Kuopio, puheenjohtaja
Ensio Vatanen, Kallaveden lukio, varapuheenjohtaja
Anni Virnes, Leppävirran lukio
Aurora Hansen, Siilinjärven lukio
Eevi Kurtti, Pohjois-Savon opisto
Esko Kauppinen, Kuopion konservatorio
Jukka Sormunen, Kuopion kaupunki
Pasi Leinamo, Savon ammattiopisto
Soili Riepula, Suonenjoen lukio
Tuire Kurikka, Ingmanedu kulttuurialan opisto
Sanna Vuorinen, Savon ammattiopisto, koordinaattori
Anne Sivén, Kallaveden lukio, koordinaattori, sihteeri

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 – 2020

Johtoryhmän kokoonpano vahvistettiin 19.8.2019. Valittiin 22.5.2019 kokouksessa johtoryhmän puheenjohtajaksi Hanni-Mari Larronmaa ja varapuheenjohtajaksi Ensio Vatanen.

Yhteistoimintasopimukset                

Yhteistoimintasopimusta tarkistetaan tarpeen mukaan. Tarkasteltavana on toisen asteen koordinointikustannukset ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijamäärän laskeminen sekä tarkastellaan yhteistyökurssien hyväksilukemista. Järjestetään vierailu Joensuuhun, jossa tutustutaan kahden tutkinnon opintojen järjestelyihin.

Rahoitusratkaisut          

Kurssien / opintoviikkojen hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain.

Hinnat vuonna 2019

 • Kurssi-/opintoviikkohinta jakso-opiskelussa, ruoka 153,71€
 • Kurssi-/opintoviikkohinta, yksittäiset suoritukset 136,85€
 • Kurssi-/opintoviikkohinta aikuislukiossa 131,63€
 • Koko kurssin hinta 3750€-3831,43€

Lv. 2019-2020 ei laskuteta koko kurssin hintaa, koska kahden tutkinnon opiskelijoita opetetaan lukiolaisten kanssa samoilla kursseilla. Seurataan mahdollisia erityisopetuksen tuomia kustannuksia.

Yhteinen opintotarjonta

Yhteistoimintaoppilaitosten opintotarjonta avoin kaikille opiskelijoille. Hyödynnetään entistä enemmän Aikuislukion  iltaopetusta, kesä- ja etälukion sekä verkko-opetuksen kurssitarjontaa, etenkin ISOverstaan tarjontaa.

Ammatilliset kurssit yhteistoiminta-ajoille:

 • Ammatillisten oppilaitosten yhteistyökurssit tarjotaan lukiolaisille viidessä jaksossa.
 • Tuetaan ja ohjataan yksilöllisiä valintoja.
 • Kehitetään ilmoittautumis- ym. käytänteitä.
 • Kehitetään virtuaaliopiskelumahdollisuuksia, etenkin Aikuislukion verkkokursseja suoritetaan entistä enemmän.
 • Lukuvuoden aikana tarjotaan toisen opintovuoden sosiaali- ja terveysalan kahden tutkinnon opiskelijoille TE3-kurssia verkko-opintoina.

Yhteistoiminnan vaatimat työjärjestysratkaisut 

Yhteistoiminta-ajat (maanantai- ja keskiviikko-iltapäivät klo 14.35-16.30).

Yhteistoimintaan liittyvä koulutus

Koulutuksista tiedotetaan osoitteessa: https://peda.net/kuopio/pjt/pkht

Opinto-ohjaus                

Ammatilliset opetussuunnitelmat tarkistetaan ja sovitetaan lukion opetussuunnitelman osalta.

Verkko-opetuksen ja -ohjauksen kehittäminen.

Yhteistyöoppilaitosten opinto-ohjaajien tapaamiset ja verkostoituminen. Seurataan ohjaussuunnitelmien toimivuutta ja kehitetään niitä edelleen. Tuetaan yksilöllisiä opintosuunnitelmia.

Yhteistoimintaa koskeva tiedotus ja markkinointi

 • tiedotus ulospäin
 • verkoston sisäinen tiedotus             

Selkeytetään kahden tutkinnon opintojen tiedottamista liittyen yhteishakuun. Lukuvuonna 2019-2020 palataan kahden tutkinnon opetusjärjestelyissä vuorojaksoihin (ammatilliset ja lukio-opinnot ovat vuorotellen).

 • Avoimet ovet toisen asteen oppilaitoksissa 13.-14.11.2019 ja toisen asteen yhteinen vanhempainilta 14.1.2020 Kuopion Musiikkikeskuksella.
 • Laaditaan toisen asteen nettisivut.
 • Ohjaustunnit peruskouluilla.
 • Vanhempainillat.
 • Hakuoppaat, opinto-oppaat.
 • Opintoja yli oppilaitosrajojen –opasta jaetaan sähköisenä versiona.
 • Tiedotetaan toisen asteen yhteisestä kurssitarjonnasta.
 • Yhteydenpito tiedotusvälineisiin.

Opiskelijahuolto ja erityisopetus     

Yhteistyötä tehdään opinto-ohjaajien, terveydenhoitajien, kuraattoreiden ja psykologien välillä.

 • Tutustumiskäynnit.
 • Tietojen vaihtaminen perusasteelta toiselle asteelle siirtyvien osalta (tiedonsiirtopäivä 23.8.2019).
 • Seurataan uuden nuorisolain edellyttämää moniammatillista yhteistyötä (ELO-verkosto). Syyslukukauden aikana tehdään ammatillisen ja lukio-opiskelijan opintopolku.
 • Seurataan Kuopion lukioiden erityisopetushanketta ja sen tavoitteita vuosina 2018-2020
 • Kahden tutkinnon suorittajien lukitestauksesta sopiminen Kuopiossa lukioiden erityisopettaja Hanna-Maria Antikaisen kanssa.
  • hanna-maria.antikainen(at)kuopio.fi, puh. 044-7181352

Yhteistyötä hyödyntävät hankkeet  

Yhteistyö korkea-asteen oppilaitosten kanssa, Itä-Suomen yliopiston ja Savonia -ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat voivat suorittaa avoimen Itä-Suomen yliopiston, avoimen Jyväskylän yliopiston ja avoimen Savonia –ammattikorkeakoulun kursseja. Kahden tutkinnon opiskelijoiden on mahdollista suorittaa Kuopiossa sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyen tietotekniikan kurssi (OP5).