Oppimisen tulevaisuus on avoin – millainen oppimateriaali meitä aktivoi ja innostaa?

Pilottihanke oppimateriaalikustannusten alentamiseen toisella asteella (yhteishanke Leppävirran, Siilinjärven ja Varkauden kanssa).

Hankkeessa pilotoidaan lukioiden lainaamotoimintaa ja oppimateriaalien tuottamista eri oppimisalustoille. Lisäksi pilotoidaan oppimateriaalikustantamoiden kanssa joukkolisenssöintiä eri oppimislaustoille.