Virtuaalisesti kohti yksilöllisiä opintopolkuja

Hankkeessa kootaan Kuopion lukioiden virtuaalinen LOPS2021:n opintojaksojen verkko-opintotarjotin kaikkien Kuopion lukioiden opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi hankkeessa rakennetaan 8-10 opintopisteen laajuisia, oppiainerajat ja oppilaitosrajat ylittäviä opintojaksoja, jotka yhdistävät digitaalisen ja fyysisen oppimisympäristön. Hanke tukee uuden lukiolain ja LOPS2021:n vaatimusten mukaisten opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen rakentamista. Hankkeen hyötyjiä ovat suoraan Kuopion lukioiden opiskelijat ja opettajat ja välillisesti kaikken Suomen lukioiden opiskelijat ja opettajat. Oppiaineiden sisältöainesten lisäksi hanke syventää opettajien osaamista laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden kytkemisessä opintojaksototeutuksiin.