Koronaexit II – lukiopolulla turvallisesti perille

Koronaexitin suunnitelmallinen toteuttaminen on yhteisöllinen polku jokaisen yksilön tukemiseksi – tulevaisuus kaikkine epävarmuuksineen näyttäytyy mahdollisuutena parempaan. Pitkäaikaisen epävarmuuden ja stressin aiheuttamiin erilaisiin oireisiin päästään tarttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tehostetun lisäopetuksen ja pajatoiminnan avulla voidaan lisätä nuoren osaamiseen liittyviä vajeita. Ryhmänohjauksen ja opinto-ohjauksen lisätuen avulla rakennetaan tiheä seula, jossa jokaiselle opiskelijalle luodaan mahdollisuus puhua ja tarttua valitsemiinsa tukitoimiin riittävän ajoissa. Tuutortoiminnalla luodaan vastuullisuuden ilmapiiriä, jossa jokainen opiskelija on aktiivinen toimija oman ja toisen opiskelijan hyvinvoinnin luojana.