Itä-Suomen lukioverkoston laatuhanke

Itä-Suomen lukioiden laatuhankkeessa vahvistetaan Itä-Suomen lukiokoulutuksen verkostoitumista, saavutettavuutta, laatua ja opiskelijoiden hyvinvointia. Tavoitteena on kehittää laadukasta, tasa-arvoista ja tasalaatuista lukiokoulutusta Itä-Suomen lukioverkoston alueella sekä vahvistaa yhtenäistä toimintakulttuuria. Hankkeeseen osallistuu 20 lukiota kolmen maakunnan alueelta. Laadun ja saavutettavuuden näkökulmasta hankkeen toiminta kohdentuu mm. verkostomaiseen yhteistyöhön ja toimintakulttuurin yhteiskehittämiseen lukioiden välillä, oppimisen edellytysten parantamiseen, osallisuuden lisäämiseen sekä olemassa olevien hyvien käytänteiden tarjoamien mahdollisuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen, digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeessa huomioidaan myös hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulma eri toimijoiden osalta.
Hankkeen avulla mallinnetaan olemassa olevia käytänteitä muihin lukioihin, jolloin jokaisen lukion erityinen osaaminen voi levitä laajemmalle. Itä-Suomen lukioverkoston alueelle luotavan toimintamallin ja konkreettisen yhteistyön avulla toiminta pysyy laadukkaana ja vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Toimintamalli kokoaa paitsi hyvät käytänteet ja osaamisen Itä-Suomessa, niin mahdollistaa niitä jaettavaksi koko Suomen alueella. Lisäksi yhteinen verkostomainen toiminta rakentaa ja kehittää laadun näkökulmasta korkea-asteelle koulutuspolkua ja pitovoimaa.