Laatuapila

Tavoitteena on Gradian, Kuopion, Lahden ja Tavastian (Laatuapila) lukioiden verkostoyhteistyönä määritellä laatukriteerit lukion toimintaan. Eri prosesseja on lukioissa kehitetty ja kirjattu, mutta ne ovat osin hajanaisia, eikä niiden toteutumista tai laatua ole systemaattisesti tarkasteltu. Hankkeessa tarkastellaan opiskelija keskiössä lukion toimintaa ja määritellään keskeiset ydinprosessit, joilla on vaikutusta lukiokoulutuksen laatuun. Verkoston yhteistyön tavoite on kehittää ja parantaa näiden eri prosessien laatua ja saavutettavuutta. Tavoitteena on kuvata ja määritellä lukiostrategian neljän laatutekijän — laadukkaan oppimisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden, saavutettavan lukiokoulutuksen ja kehittyvän toimintakulttuurin — toteutuminen lukion ydinprosesseissa. Näille määritellään laatukriteerit ja niitä kuvaavat mittarit. Hankkeessa rakennetaan toimintamalli laadunhallintaan arjen työkaluksi. Laadunhallintaan kehitetään auditoinnin ja vertaisarvioinnin menetelmiä, joita pilotoidaan hankkeen lopussa. Laadunhallinnan kehittämistyössä huomioidaan kaksi kriittistä menestystekijää: koko lukioyhteisön hyvinvointi ja Lops2021 vaatiman opettajien osaamistason kehittäminen laadukkaan oppimisen takaamiseksi. Tavoitteena on aktiivinen, omasta oppimisestaan kiinnostunut hyvinvoiva opiskelija ja vahva yhteisöllinen lukioyhteisö. Hankkeessa korostuu toisilta oppiminen ja tiedon jakaminen. ”Laatu tehdään yhdessä” -nimi kuvaa tavoiteltavaa toimintakulttuuria lukioissa.