Psykologit ja kuraattorit

Psykologi- ja kuraattoripalvelut kuuluvat esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja 2. asteen ammatillisen koulutuksen (opetussuunnitelmaperusteisille) opiskelijoille.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat osa oppilaitoksissa tehtävää oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä. Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden, opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö on luottamuksellista ja toimintaa ohjaavat tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Yksilötapaamisista kertyvät asiakastiedot kirjataan kuraattorin asiakaskertomukseen tai psykologin potilaskertomukseen.

Psykologit ja kuraattorit lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa

Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi opiskeluun liittyvän stressin, oppimisen pulmien, masennuksen, ahdistuneisuuden tai yleisen pahan olon tunteiden, ihmissuhteisiin liittyvien huolien ja erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Psykologille voi varata aikaa ensisijaisesti puhelimitse.

Kuraattori ohjaa ja auttaa opiskelijaa erilaisissa elämäntilanteissa, kuten itsenäistymiseen, asumiseen, toimeentuloon, mielenterveyteen, arjenhallintaan, opiskelumotivaatioon ja opiskeluvalmiuksiin liittyvissä asioissa.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Yksilötapaamisista kertyvät asiakastiedot kirjataan kuraattorin asiakaskertomukseen tai psykologin potilaskertomukseen.

 

Yhteystiedot

Ajantasainen tieto oman lukion yhteyshenkilöstä löytyy täältä sivustolta: https://pshyvinvointialue.fi/toisen-asteen-opiskelijoiden-palvelut

Tukivideoita opiskelijoille ja opettajille

Saat tietoa erilaisiin tilanteisiin KuopioTV-palveluun tuotetuista videoista. Katso lisää osoitteesta kuopio.tv/channels/#opiskeluhuolto.