Ohjeet tekoälyn käyttöön opiskelijalle

Laajat kielimallit (mm. ChatGPT, Copilot ja Gemini) ovat tuoneet mahdollisuuden hyödyntää tekoälyä entistä paremmin oppimisen tukena. Oppimisen kannalta on tärkeää, että näitä työkaluja hyödynnetään järkevästi ja vastuullisesti. Kun käytät tekoälyä tukiälynä oppimisessa kannattaa ottaa huomioon:

 1. Ikäraja: Osa tekoälysovelluksista on sallittu vain tietyn ikärajan ylittäville henkilöille.
 2. Kirjautuminen: Oman organisaation (koulun) tunnuksia saa käyttää vain organisaation hyväksymissä sovelluksissa. Ajankohtaisen tiedon sovelluksista saat opintojakson opettajalta. Myös omien tunnusten käytössä kannattaa aina ottaa huomioon tietosuojaperiaatteet.
 3. Tekijänoikeudet: Yleisesti tekijänoikeudella suojatun materiaalin käyttö tekoälyn kanssa käytävissä keskusteluissa vaatii tekijänoikeuden haltijan luvan. Tämä kannattaa muistaa esimerkiksi videoiden, kuvien ja lainattujen tekstien kohdalla.
 4. Tietosuoja: Henkilötietojen (omat ja muiden henkilöiden tiedot) käsittely julkisten tekoälypalvelujen keskusteluissa on kielletty. Tämä kannattaa ottaa huomioon myös henkilöitä sisältävien kuvien ja videoiden kohdalla.
 5. Kurssikäytänteet ja ohjeistus: Ensimmäiseksi, tutustu opintojakson ohjeistukseen. Opintojakson opettaja voi määrittää, missä tilanteissa tekoälyn käyttö on sallittua ja missä ei. Esimerkiksi kielentarkistusohjelmat perustuvat usein tekoälyyn, mutta niiden käyttö voi olla rajoitettua joissain tehtävissä. Ole aina yhteydessä opettajaan, jos olet epävarma.
 6. Eettinen sisällön käyttö: Kun käytät tekoälyn luomaa sisältöä, erottele se omasta työstäsi. Lisää viitteisiin tekoälymallin tai palvelun nimi, päivämäärä ja milloin sisältö on luotu. Muista, että suuret kielimallit eivät ole vastuussa tuottamastaan tekstistä, joten tarkista aina sisällön oikeellisuus ennen sen käyttöä.
 7. Hyödynnä tekoälyä luovasti: Kun tekoälyn käyttö on sallittu tehtävissä, voit kokeilla tekoälyn avulla esimerkiksi tekstin tiivistämistä, käännöksiä tai ideointia. Kysy tekoälyltä apua esseen kirjoittamiseen tai pyydä palautetta tekstistäsi. Voit pyytää tekoälyä testaamaan omia tietojasi esimerkiksi kokeisiin harjoiteltaessa.
  • Tekoälyn kanssa keskustelu toimii kehotteiden (”promptit”) kautta. Tehokkaiden kehotteiden luominen vaatii usein oikeaa pohjatietoa käsiteltävästä asiasta ja hyvää tekniikkaa niiden muodostamiseen. Muista kuitenkin säilyttää kriittisyys tekoälyn tuottaman sisällön suhteen. *
 8. Vastuullinen käyttö: Muista, että tekoäly on oikein käytettynä tehokas työkalu, ja sen käyttö vaatii vastuullisuutta. Ole avoin ja utelias, mutta myös kriittinen ja harkitsevainen.

Nämä ohjeet on johdettu 15.8.2023 annetusta Kuopion kaupungin virallisesta ohjeesta tekoälyn käyttöön.

*) Tehokkaiden ja toimivien kehotteiden laatiminen tekoälylle
Tekoälyn kehotteet ovat ohjeita, joita annetaan tekoälylle, jotta se voi suorittaa tietyn tehtävän. Hyvät kehotteet ovat selkeitä, ytimekkäitä ja yksityiskohtaisia. Ne antavat tekoälylle tarpeeksi tietoa tehtävän suorittamisesta, mutta eivät rajoita sitä liikaa.

Vinkkejä tehokkaiden ja toimivien kehotteiden laatimiseen tekoälylle:

 1. Ole selkeä ja ytimekäs. Kehotteen tulisi olla helposti ymmärrettävä ja ilmaistu yksinkertaisella kielellä. Vältä ammattikieltä ja jargonia, jota tekoäly ei välttämättä ymmärrä.
 2. Ole yksityiskohtainen. Anna tekoälylle tarpeeksi tietoa tehtävän suorittamisesta. Mitä yksityiskohtaisempi kehote on, sitä paremmin tekoäly voi suorittaa tehtävän.
 3. Käytä esimerkkejä. Jos mahdollista, anna tekoälylle esimerkkejä siitä, millaista tulosta odotat. Tämä auttaa tekoälyä ymmärtämään paremmin, mitä haluat sen tekevän.
 4. Vältä rajoituksia. Älä rajoita tekoälyä liikaa kehotteessa. Anna sille tilaa olla luova ja löytää parhaat ratkaisut tehtävään.
 5. Käytä luonnollista kieltä. Kirjoita kehote luonnollisella kielellä, jolla ihmiset puhuvat. Vältä konekielimäistä kieltä, jota tekoäly ei välttämättä ymmärrä.
 6. Testaa kehotteita. Testaa kehotteita tekoälyllä ja varmista, että se toimii odotetulla tavalla. Jos kehote ei toimi, muokkaa sitä, kunnes se toimii.

Esimerkkejä tehokkaista ja toimivista kehotteista tekoälylle:

Kertaaminen:

 • Luo minulle 10 kysymystä ja vastausta aiheesta ”Suomen historia 1800-luvulla”.
 • Tee minulle mind map aiheesta ”Fotosynteesi”.
 • Kirjoita minulle yhteenveto teoksesta ”Hamlet” William Shakespearelta.

Tehtävien ratkaiseminen:

 • Auta minua ratkaisemaan seuraava matematiikan tehtävä: 2x^2 + 5x – 3 = 0
 • Tarkista, ovatko vastaukseni seuraaviin fysiikan tehtäviin oikein. (Liitä tehtävät ja vastauksesi)
 • Kirjoita minulle selkeä ja ymmärrettävä selitys seuraavan kemian kokeen tuloksista. (Liitä kokeen kuvaus ja tulokset)

Lisävinkkejä:

 • Voit antaa tekoälylle tietoa siitä, millä tasolla olet oppiaineessa ja millaisia tehtäviä olet jo tehnyt.
 • Voit pyytää tekoälyä selittämään ratkaisun vaiheet yksityiskohtaisesti.
 • Voit pyytää tekoälyä antamaan sinulle palautetta vastauksistasi ja neuvoja niiden parantamiseen.

Esimerkki kehotteesta:

 • Auta minua kertaamaan matematiikan koetta varten.
  • Luo minulle 20 kysymystä ja vastausta seuraavista aiheista:
   • Algebra
   • Geometria
   • Trigonometria
 • Tarkista, ovatko vastaukseni seuraaviin tehtäviin oikein. (Liitä tehtävät ja vastauksesi)
 • Anna minulle palautetta vastauksistani ja neuvoja niiden parantamiseen.

Tekoäly voi olla tehokas työkalu lukion opiskeluissa. Hyvien kehotteiden avulla voit hyödyntää tekoälyä oppimisen tehostamiseen, kertaamiseen ja tehtävien ratkaisemiseen.