Kuopion kaupungin lukiot

Olet valitsemassa opintojasi peruskoulun jälkeen. Lukio on hyvä vaihtoehto. Lukion käyminen, päättötodistus ja ylioppilastutkinto antavat Sinulle monipuoliset valmiudet jatkaa yliopistossa, ammatti-korkeakoulussa ja myös lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Noin puolet peruskoulun päättävistä nuorista tulee lukioon. Tule Sinäkin!

Lukiossa saat monipuolisen ja hyvän koulutuksen, joka on kansainvälisestikin arvostettu. Voit laajentaa yleissivistystäsi ja samalla omien valintojesi kautta keskittyä erityisesti Sinua kiinnostaviin asioihin. Lukio on aikuistuvien nuorten kasvunpaikka ja mukava opiskeluyhteisö! Se antaa mahdollisuuden myös kansainvälisiin kontakteihin.

Kuopiossa uusia opiskelijoita ottavia päivälukioita ovat Juankosken lukio, Kallaveden lukio, Kuopion klassillinen lukio, Kuopion Lyseon lukio, Kuopion Taidelukio Lumit ja Nilsiän lukio. Näistä lukioista kolmella on lisäksi erityinen tehtävä: Kuopion Taidelukio Lumit on musiikin, tanssin ja ilmaisun erikoislukio, Kuopion klassillisessa lukiossa toimii urheilulukio ja Kuopion Lyseon lukiossa kansainvälinen IB-lukio. Lisäksi lukioilla on omia painotuksia.

Kaikissa Kuopion lukioissa voit suorittaa saman lukion oppimäärään ja ylioppilastutkintoon liittyvät opinnot. Alla olevasta taulukosta näet lukioiden opiskelijamäärät, tarjolla olevat linjat sekä aloituspaikat syksyllä 2019.

Alta löydät kaikki Kuopion lukiot ja lisätietoja lukioista saat lukioiden omilta nettisivuilta sekä koulujen opinto-ohjaajilta ja rehtoreilta.

 

Tietoa Kuopion lukiosta ja vertailutietoa muihin suurien kaupunkien lukioiden kustannuksiin. (KUHA-intranetti – sisäiseen käyttöön)

SchoolDay dashboard näkymä rehtoreille Primuksen datasta – Wilma tunnus integrointi.

Tietoja Kuopion lukioista 2019-2020 PowerPoint esitys

Lataa pdf versio tästä linkistä.

Opiskelijamäärät ovat 20.9.2020:

  • Juankoski 54
  • Kallavesi 488
  • Klassikka 652
  • Lyseo 495
  • Lumit 571
  • Nilsiä 120

Päivälukiot yhteensä 2382

  • Aikuislukio 212

Tervetuloa opiskelemaan Kuopion lukioihin!

Kuopion Lyseon lukio on Itä-Suomen vanhin ja monissa vertailuissa hyvin menestynyt lukio, jossa opiskelija voi itse valita painotuksensa laajasta kurssitarjonnasta haluamallaan tavalla. Voit yhtä hyvin valita matematiikkaa ja luonnontieteitä kuin humanistisiakin reaaliaineita; kieliohjelmamme on laaja ja Lyseossa panostetaan myös taito- ja taideaineisiin. Vuosittain lukiodiplomeja on tähän mennessä suoritettu kuvataiteessa ja myös liikunnassa.

Opiskelijat ovat kyselyissämme olleet erityisen tyytyväisiä Lyseon hyvään ja rentoon ilmapiiriin, innostuneeseen opettajakuntaan sekä keskeiseen sijaintiin. Opiskelijakuntamme ja tutorimme toimivat aktiivisesti osallistumalla koulumme työryhmiin ja tiimeihin sekä järjestämällä erilaisia koulutyöhön liittyviä tapahtumia. Koulumme juhlat ja tapahtumat antavat esiintymismahdollisuuden niin musiikista ja tanssista kuin ilmaisutaidosta kiinnostuneille.

Lyseossa toimii myös kansainvälinen IB-linja.

Koulussamme on noin 460 opiskelijaa, noin 40 opettajaa ja 10 muuhun henkilökuntaan kuuluvaa.

Meidät löydät myös somesta:
Facebook: facebook.com/kuopionlyseo
Instagram: instagram.com/kuopionlyseo

https://twitter.com/kuopionlyseo

 

Kuopion klassillinen lukio on moderni ja viihtyisä monien mahdollisuuksien lukio. Klassikassa hyödynnetään monipuolisesti uutta opetusteknologiaa ja opiskelijoiden hyvinvoinnista pidetään huolta. Koulumme on mukana monessa kansainvälisessä hankkeessa ja kestävän kehityksen toiminnassa.

Ammattitaitoisen ja motivoituneen opettajakunnan lisäksi tutorit ovat uusien opiskelijoiden tukena opintojen suunnittelussa sekä koulun arkeen liittyvissä asioissa. Myös digi-tutorit, liikuntatutorit sekä eri oppiaineiden tutorit ovat apunasi! Uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä tuetaan esimerkiksi ykkösten teemapäivällä sekä tiimiopinnoilla lukion alussa.

Urheilulukiossa kehittyminen huippu-urheilijaksi on mahdollista. Klassikan loistava sijainti Kuopio-hallin, Puijon urheilualueen, jäähalin ja uimahallin läheisyydessä mahdollistaa treenaamisen ja opiskelun joustavan yhdistämisen.

Klassikassa on noin 650 opiskelijaa, joista 190 on urheilulukiolaisia.

Klassikan Instagram

Klassikan Facebook

 

https://twitter.com/klassikka

 

 

Kuopion taidelukio Limitissa on hyvä yhteishenki. Taiteet ovat osa arkeamme: toisille ne ovat monipuolisia kursseja normaalien lukio-opintojen ohessa, toisille antoisia taide-elämyksiä. Tarjoamme jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden osallistua taiteen tekemiseen meillä – ja joskus ulkomaillakin. Taidelukio Lumit on noin 500 opiskelijan kaupunkilukio.

Taidelukiossa on neljä eri linjaa:  musiikki- ja tanssilinja ovat valtakunnallisia erikoislukioita, ilmaisutaitolinjalla on oma opetussuunnitelma ja yleislinjalla opiskellaan yleisen opetussuunnitelman mukaan.

Koulussamme opiskelijat tuntevat voimakasta yhteenkuuluvaisuutta, vaikka ovatkin tulleet eri puolilta Suomea. Erilaisuus yhdistää.  Taideaineiden lisäksi koulumme vahvuutena on ollut kansainvälinen toiminta. Kansainvälistä yhteistyötä koulullamme on ollut eniten  Saksaan, Ruotsiin, Ranskaan ja Venäjälle.

https://twitter.com/TaidelukioLumit

 

Kallaveden lukio on yksi Kuopion keskusta-alueen neljästä päivälukiosta. Opiskelijoita on n. 500. Lisäksi lukiossa opiskelee n. 200 kahden tutkinnon opiskelijaa, jotka ovat kirjoilla ammatillisissa oppilaitoksissa ja suorittavat samalla lukio-opintoja.

Perinteikäs ja kodikas opiskeluympäristö on varustettu nykyaikaisella tekniikalla. Opiskelijoille tarjotaan korkeatasoisen perusopetuksen lisäksi mahdollisuus suuntautua kansainvälisesti ja valita itseään kiinnostavia erityisaiheita sekä kehittää monipuolisesti sekä ajattelun että käytännön taitojaan.

Lukiossa on laajat ja monipuoliset valinnanmahdollisuudet, jotka antavat hyvän pohjan ylioppilastutkintoa, jatko-opintoja ja työelämää varten.

https://twitter.com/KallavedenLukio

Kuopion aikuislukio tarjoaa aikuisille ja nuorille joustavan mahdollisuuden lukio- ja peruskouluopintojen sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Lisäksi on mahdollisuus opiskella yksittäisiä aineita tai kursseja, korottaa jo saadun päättötodistuksen arvosanoja ja täydentää lukio- ja ylioppilastutkintoa.

https://www.facebook.com/Kuopion-aikuislukio-143538601523/
Kuopion aikuislukion Facebook

Nilsiän lukio on monipuolinen oppilaitos lähellä Tahkon matkailualuetta. Lukio tarjoaa opiskelijoilleen vankan yleissivistävän koulutuksen, monipuolisia mahdollisuuksia suuntautua opinnoissa ja kasvattavia, hienoja kokemuksia. 

Nilsiän lukion erityispiirteenä ovat valtakunnalliset alppihiihto-, hiihto-, salibandy- ja golfvalmennusryhmät sekä yksilölajivalmennus. Tarjolla on laaja valikoima soveltavia ja koulukohtaisia erikoiskursseja.

Nilsiän lukiossa on mahdollista yhdistää opiskelu ja tavoitteellinen harjoittelu, sillä lukion erityispiirteenä ovat valtakunnalliset alppihiihto-, hiihto-, salibandy- ja golfvalmennusryhmät sekä yksilölajilinja. Koulun vierestä voi myös vuokrata asunnon uudehkosta Tähtiportista.

Juankosken lukio on monipuolinen ja aktiivinen yleislukio, joka tarjoaa yleissivistävän koulutuksen lisäksi monia erilaisia projekteja: kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä ja taidetta eri muodoissa. Lukiossamme on n. 80 opiskelijaa. Pienen koulun etuina ovat opiskelijoista huolehtiminen ja henkilökohtainen ohjaus.

Juankosken lukio tarjoaa hyvät lähtökohdat ylioppilaskirjoituksiin ja edelleen jatko-opintoihin.

 

Nilsin lukion Instagram

https://www.instagram.com/nilsian_lukio/