Musiikkilukioista laatua laajemmalle

Hankkeen tavoitteena on musiikkilukioverkostossa mahdollistaa alueellisista eroista riippumatta saavutettava ja laadukas musiikin opetus jokaiselle nuorelle, jolle musiikki on tärkeä osa elämää ja myöhemmin jopa ammatti.
Musiikin lisäksi hankkeen tavoitteet kohdentuvat myös muihin erityisen tehtävän taideopintoja tekeviin ja yleislinjoilla oleviin nuoriin. Monessa musiikin erityistehtävän lukiossa on myös kuvataiteen, tanssin tai ilmaisun linjoja sekä yleislinjoja. Osallisuutta vahvistamalla syntyy laatua, joka luo ilmapiirin korkeatasoisen taiteen tekemiselle. Tällaisessa ympäristössä syntyy ja vahvistuu myös monipuolinen taidetta omaan hyvinvointiin tekevien ja viime kädessä taiteen kuluttajien joukko.
Musiikkilukioverkostossa luodaan laadun kriteerit, tehdään ne näkyviksi ja yhteistyössä vertaillaan, seurataan sekä kehitetään toimintaa. Erityinen laadun painopiste kohdistuu opiskelupaikkakunnalle muuttaneiden nuorten hyvinvointiin. Tärkeässä osassa hankkeessa onkin opiskelijoiden ja koko henkilökunnan osallistaminen laadun arviointiin ja kehittämiseen. Verkoston laatutyö hyödyttää myös tavallisten lukioiden laadukasta musiikinopetusta.