Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika toivottaa kaikille Rauhallista Joulua ja menestystä Vuoteen 2020. Erityisesti haluamme kiittää kaikkia Kuopion lukiotoimen opettajia ja rehtoreita hyvin tehdystä työstä sekä paneutumisesta erilaisten hankkeiden ja projektien työstämiseen yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoille toivotamme myös rentouttavaa lomaa!

Vuosi on ollut hyvin haasteellinen monella eri tavalla ja eikä vähimpänä taloudellisesta näkökulmasta. Erilaisten soveltavien kurssien toteuttamista ollaan jouduttu tarkastelemaan kriittisesti sekä yhdistelemään pieniä opetusryhmiä. Monipuolistunut lukioiden hanketoiminta on tuonut erilaisia resursseja lukioille, mutta samalla vaatinut työtä projektisuunnitelmien ja erityisesti kansainvälisten matkojen toteuttamisessa. Toivottavasti hankkeiden anti lisää omaa kyvykkyyden tuntoa ja antaa motivaatiota kehittää omaa työtä.

Pyrimme tukemaan erilaisin tavoin Kuopion lukioiden positiivista ja kehittävää toimintakulttuuria edelleen vuonna 2020. Lukioiden työyhteisöjen hyvinvointi on erityisen tärkeässä roolissa ja rehtoreiden kanssa kehitetään koko ajan erilaisia tapoja tukea jokaisen opettajan omaa vahvuusaluetta ja mahdollistamaan kouluttautuminen. Tulevana vuonna uskomme pystyvämme tuottamaan Kuopion lukiossa laadukasta perusopetusta ja pienin askelin myös koko ajan lisäämään digitaalisten mahdollisuuksien kautta laajempaa koulutustarjontaa yhteistyössä Kuopion aikuislukion, etäopetusverkko SnellmanEdun, avoimen yliopisto Aducaten sekä Savonia AMK koulutustarjonnan kautta. Lisänä on Itä-Suomen lukioiden erilaisissa oppimateriaalihankkeissa tuottamat opiskelumateriaalit, jotka mahdollistavat monipuolisemman lukio-opetuksen järjestämisen tulevaisuudessa. Lukioiden lainaamotoiminta käynnistyy myös keväällä 2020.

Työelämäyhteistyö, kansainvälisyys ja tiedolla johtaminen ovat nousevia teemoja lukioiden toiminnassa ja näiden toimintojen kehittämiseksi lukiotoimella on monia hankkeita jo menossa sekä haussa. Jo vuosia tehtyjen hankkeiden aikana olemme omaksuneet joukon tietoa ja taitoa koordinoida laajojakin hankkeita. Hankkeet yhteistyössä NEST asiantuntijoiden kanssa ovat tuottaneet Itä-Suomen lukioille parempaa ymmärrystä hoitaa omia kansainvälisiä hankkeita ja verkostoja ja siksi tulevaisuus näyttää hyvältä. Kiitoksia myös Kuopion alueen urheiluakatemian toimijoille kautta maakunnan urheilevien opiskelijoiden eteen tehdystä työstä.

Näistä ja monista muista iloisista asioista johtuen toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2020 alla olevan Kuopion lukiotoimen videotervehdyksen ja Someseinän kuvakarusellin kera!