Kysymys-vastauspalsta

Lukiokoulutus

Keräämme tänne nyt syntyneitä kysymyksiä ja vastauksia opiskelijoille ja vanhemmille. ICT-tukihenkilö Matti Lähtevänoja pystyy myös auttamaan opetusteknologian käytössä lukion opettajia ja opiskelijoita. matti.lahtevanoja@opedu.kuopio.fi. Vastamme tänne mahdollisimman nopeasti ja päivitämme sivua useasti päivässä. Kysymyksiä voi osoittaa lukio-opetuspäällikkö Jukka Sormuselle, jukka.sormunen@kuopio.fi.

Yleisiä kysymyksiä (päivitetty 3.5. klo 10.00)

Voinko suorittaa toisen asteen oppivelvollisuuden kotiopetuksena?

 • Kyllä. Oppivelvollisuutta voi suorittaa opetukseen osallistumatta. Perusopetuksen mukaista oppivelvollisuuden suorittamista koskevassa oikeuskäytännössä on tulkittu, että jos oppivelvollinen ei osallistu kunnan järjestämään perusopetukseen, vaan suorittaa oppivelvollisuuttaan niin sanotussa kotikoulussa, kunta ei ole velvollinen järjestämään oppivelvolliselle perusopetuslain mukaisia etuuksia ja palveluja. Myöskään oikeutta maksuttomiin oppimateriaaleihin ja työvälineisiin, maksuttomaan ruokailuun ja opiskeluhuollon palveluihin ei ole. Myöskään tilapäisesti ulkomailla asuvilla oppivelvollisilla ei ole katsottu olevan oikeutta saada käyttöönsä oppimateriaaleja maksuttomasti.

Miten toimin jos koronavilkku ohjelma puhelimessa hälyyttää?

 • Jos olet oireeton ja saat vilkkuhälytyksen, eikä etätyömahdollisuutta ole, voit olla töissä, mutta suositellaan maskin käyttöä 10 vrk:n ajan hälytyksen jälkeen.
 • Opiskelija jää etäopetukseen. Ota yhteys koulun rehtoriin sekä sovi etäopetuksesta kurssisi opettajan kanssa.

Voidaanko nyt kun lukioisakin altistumisiakin on ollut opettaa monimuoto-opetuksen keinoin opiskelijoita?

 • Mahdolliseen omaan etäopetukseen siirtymisestä on hyvä aina keskustella kyseisten kurssien opettajien kanssa, koska heillä on valmius myös avata LIVE yhteys kaikilla tunneilla kotona oleville opiskelijoille.

Miten toimia jos on huolestuttaa korona-altistuminen?

 • Kuopion tartuntatautilääkärin vastaa:
  • jos perheessä on altistunut (esim. huoltaja), altistunut on karanteenissa, jonka lääkäri määrää; muut perheenjäsenet (esim. lapset)  eivät ole karanteenissa.
  • jos perheessä on tartunta, kaikki perheenjäsenet ovat lääkärin määräämässä karanteenissa, josta on aina lääkärin päätös, se tulee parin päivän viiveellä, mutta on siis käytettävissä.
  • sama koskee myös henkilöstöön kuuluvia, tartuntatautilääkärit päättävät karanteenista ja siitä, ketä se koskee.

Kesän 2020 vastauksia

Miten opetus järjestetään elokuussa 2020, jos edelleen joudumme pitämään etäisyyttä ihmisten välillä?

 • Tästä annetaan tarkemmat ohjeet elokuun alussa Wilman kautta.
 • Alustavasti 1. opintovuoden opiskelijat saapuvat lukiolle opiskelemaan ja opettelemaan eri verkkoalustojen käytön oppimisessa. 2. ja 3. opintovuosi opiskelee monimuoto-opetuksessa kuten keväällä.

Voiko oppimateriaalit ostaa vasta elokuussa, kun lukio alkaa?

 • Varsinkin sähköiset materiaalit aktivoituvat nopeasti verkon kautta, joten voi, mutta paperisten oppimateriaalien saatavuus voi vaihdella kirjakaupoissa.  Kannattaa varmistaa viimeistään elokuun alussa kurssin opettajalta, että voiko paperista oppimateriaalia käyttää kurssilla.

Voiko käyttää sähköisen oppikirjan sijasta perinteistä painettua oppikirjaa, vaikka lukion oppikirjalistassa lukee sähköinen oppikirja?

 • Kannattaa tiedustella suoraaan kurssin opettajalta asiaa, koska kurssi voi olla suunniteltu kokonaan sähköisten oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen kautta tehtäväksi.

Millainen tietokone on hyvä lukio-opiskelijalle?

Lukiopaikan vastaanottaminen

Monimuoto-opetuksen aikana tulleita kysymyksiä ja vastauksia

Voiko lukioden tiloissa järjestää opetusta?

 • Opettaja voi halutessaan kutsua ryhmää työskentelemään lukion tiloihin esim. kuvataiteen osalta tekemään töitä.
 • Rehtori myöntää luvan lähiopetustuokion toteuttamiseen noudattaen OKM ja THL ohjeistusta.

Onko Kuopion lukioissa käytettävä Zoom videopalvelu turvallinen käyttää?

 • Kyllä on turvallinen.
 • Olemme tutkineet tietohallinnon kanssa asiaa ja seuranneet muiden hallintoviranomaisten ratkaisuja Suomessa sekä itsensä Zoom palvelun tiedotteita. Olemme luoneet Kuopion lukiokoulutuksen tiedotteen asiasta, joka on luettavissa tältä sivulta.
 • https://haelukioon.fi/web/zoom-palvelun-tietoturva-ja-tietosuoja/

Pitääkö kokeita tai ryhmätöitä yhdessä tai pareittain?

 • Emme suosita fyysistä ryhmätyöskentelyä emmekä parityöskentelyä. Suosittelemme etäpalaveria.

Onko koulun vakuutus voimassa kun olen kotona opiskelemassa?

 • ON. Vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään työjärjestykseen merkityn mukaisina ajankohtina, mutta mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa, kunhan kyseessä on etäopetukseen kuuluva opetussuunnitelman/työjärjestyksen mukainen tehtävä tai toiminta.

Voinko tavata opoa tai erityisopettajaa?

 • Kaikissa tapaamisissa suositaan sähköistä yhteydenottotapaa. Kysy Wilman kautta miten tapaaminen voidaan järjestää.

Onko verkossa LIVE opetusta?

 • Opettajat ovat lukujärjestyksen mukaisesti ohjaamassa oman kurssin opetusta. LIVE opetus ei välttämättä onnistu, joten monimuoto-opetuksen menetelmin edetään.

Saanko salkkumikroa lainaan lukiolta, jos oma salkkumikroni rikkoutuu?

 • Kyllä. Ota yhteys lukiosi ICT-tukihenkilöön.

Saako lukiolta ruokaa?

 • Ei saa, nyt kun olemme monimuoto-opetuksessa.

Saako lukiolle tulla viettämään aikaa tai lukemaan?

 • Ei saa. Tapaamisia pitää välttää, että emme tartuttaisi muita tai saisi tartuntaa mahdollisesti altistuneilta.

Opetushallituksen kysymys-vastauspalsta.