Kela tiedote lukiolaisille

Kela tiedote lukiolaisille

Kela on pyytänyt oppilaitoksia tiedottamaan lukiolaisille. Lukiolaisen jotka saavat koulumatkatukea, on tehtävä KELAN koulumatkatuesta ilmoitus kelalle. Jos sinulla on tullut muutoksia koronaepidemian takia omaan koulumatkustamiseen, niin sinun tulee tehdä ilmoitus Kelalle. Ilmoituksen voi tehdä lähettämällä viestin Kelan asiointipalvelussa tai koulumatkatukihakemus-lomakkeella (KM 1). Lomaketta ei tarvitse viedä ensin oppilaitokseen, vaan sen voi toimittaa suoraan Kelaan. Viestin […]

Opetustuokion videot uuteen nousuun!

Opetustuokion videot uuteen nousuun!

Miksi tehdä opetustuokiota varten tallenne? Ymmärrettävistä syistä kaikki opettajat ovat nyt uuden edessä, mutta hyvillä laitteilla ja verkkoalustoilla oman opetuksen tekeminen seurattavaksi oppijalle on helppoa nykyään. Opetustukiotallenteet ovat erityisen toimivia silloin, kun olemme kertomassa vaikkapa opetettavan aiheen teoriaosaa tai erityisesti matematiikassa laskujen ratkaisemisen havainollistaminen on erittäin helppoa. Toisaalta videotallenteet ovat toimivia myös muunlaisessa koulun viestinnässä.  […]

Etäopiskelua vai itseopiskelua

Etäopiskelua vai itseopiskelua

Moni kokeilee nyt erilaisia monimuoto-opetuksen muotoja tilanteen nyt vaatiessa. Kuopion koulutoimen tvt työkalupakissa on monia mahdollisuuksia ja tietysti video on yksi merkittävä tukipilari oppimisen tukena. Kuopiossa on videon käytöstä opetuksen tukena meillä on se 13 vuotta kokemusta. Osataan jos vaikka millä vehkeellä ja miten päin vain. Zoomilla etänä ja tallenne samalla Tässä malli Zoomilla omassa […]

Yhteisvalinta on auki

Yhteisvalinta on auki

Lukiokoulutuksen suosio on ollut nousujohteinen Kuopiossa 10-vuotta ja 2019 yhteisvalinnassa perusopetuksen päättäneestä ikäluokasta Kuopiossa 62% haki lukiokoulutuksen piiriin. Reilu 100 hakijaa ei saanut heti opiskelupaikkaa Kuopion lukioista. Tämä tilanne on edelleen haasteellinen Kuopiossa, jossa vähensimme 22 aloituspaikkaa sillä tiedolla, että perusopetuksen päättävä ikäluokka on hieman pienempi kuin edellisinä vuosina. Edelleen toivomme, että nuoret tekevät oikean […]

Tervetuloa lukioon – Kuopion vanhempainilta

Tervetuloa lukioon – Kuopion vanhempainilta

Haku­aika syk­syl­lä 2020 al­ka­vaan am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen on 18.2.–10.3.2020. Haku teh­dään osoit­tees­sa: www.opin­to­pol­ku.fi ja haku­lo­mak­kee­seen täy­te­tään vii­si haku­toi­veit­ta toi­vei­den mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Haku­aika päät­tyy 10.3.2020 klo 15.00. Täy­tä eri­kois­lin­joil­le ha­kies­sa­si lu­ki­on eril­li­nen haku­lo­ma­ke. Lisä­tie­toa löy­dät jo­kai­sen lu­ki­on eri­kois­lin­jois­ta hei­dän verk­ko­sivuil­taan. Kaik­kien näi­den net­ti­ha­ke­mus­ten on ol­ta­va tal­len­net­tu­na vii­meis­tään 10.3.2020 klo 15.00. Kuo­pi­on lu­ki­oi­hin ovat yh­teis­haus­sa haku­kel­poi­sia […]

Kuopiolaisen lukio-opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen uusia tuulia

Kuopiolaisen lukio-opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen uusia tuulia

Kuopion klassillinen lukio on kuuluu Euroopan terveet koulut verkostoon (SHE – Schools for Health in Europe) ja sitä kautta Klassikka on saanut pienin askelin kehitettyä erilaisia menetelmiä tukeakseen opiskelijan hyvinvointia. Nyt jo saatua tietoa ja menetelmiä lähdetään laajentamaan koko lukioyksikön laajuiseksi ja näin toivomme saavamme yhä laajentuvaa tukea Kuopion lukioiden hyvinvoinnin tekemiseen. SHE – Schools […]

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika toivottaa kaikille Rauhallista Joulua ja menestystä Vuoteen 2020. Erityisesti haluamme kiittää kaikkia Kuopion lukiotoimen opettajia ja rehtoreita hyvin tehdystä työstä sekä paneutumisesta erilaisten hankkeiden ja projektien työstämiseen yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoille toivotamme myös rentouttavaa lomaa! Vuosi on ollut hyvin haasteellinen monella eri tavalla ja eikä vähimpänä taloudellisesta näkökulmasta. […]

Vuoden 2020 Kunteko palkinto Kuopion lukioille oppituntitallennuksesta

Vuoden 2020 Kunteko palkinto Kuopion lukioille oppituntitallennuksesta

Kunteko 2020 – yhdessä tuloksellisempaa kuntatyötä KunTeko 2020 on kunta- ja maakunta-alan työelämän tuottavuutta, tuloksellisuutta ja laatua edistävä kehittämisohjelma. Yksi Kuntekon keskeisistä tavoitteista on tuoda kuntakentällä tehtävää kehittämistyötä näkyväksi. Tekojen tori on alusta, jonne tällaisia kuntatyössä tehtyjä isoja ja pieniä kehittämistekoja kerätään. Haluamme, että kunta-alalla tapahtuva työelämän kehittäminen ja hyvä työ näkyvät kaikille. Samalla se toimii loistavana ideapankkina, jota […]

Tulevaisuuden lukujärjestys

Tulevaisuuden lukujärjestys

Lukio-opetus niin kuin oppiminen yleensä on hyvin nopean murroksen edessä ja erilaiset tutkimusmatkat ja pilotit tuottavat jo näkökulmia mitä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan suuremmassa mittakaavassa lähitulevaisuudessa. Tässä hyvä tuore postaus ” Kohti uutta, älykästä lukuvuotta” FinEduAI hankkeemme lukuvuoden avauksesta Muuramen lukiolla koordinaattori Niina Holopaisen kynästä. Lukio-opetuksen opinto-ohjauksen kuin lukion etäkurssien laatu ja itseohjautuvuus paranevat pienin […]