Kuopion lukioiden etäopetuksen aika pitenee

Kuopion lukioiden etäopetuksen aika pitenee

Hallitus päätti eilen, että maanantaina 8.3.2021 alkaa uusi sulkutila, jonka myötä lukiolaiset siirtyvät kolmeksi viikoksi etäopetukseen. Sulkutilan rajoitustoimet tulevat käyttöön vain koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Kuopion lukiot siirtyvät etäopetukseen jo aiemmin tehdyllä päätöksellä ensi maanantaista 1.3.2021 alkaen. Etäopetuksessa ollaan siis viikot 9, 11 ja 12, viikko 10 on hiihtolomaviikko. Tällä toimenpiteellä suojataan koronatartunnoilta […]

Voim­me ar­ki­sil­la va­lin­noil­lam­me ja te­oil­lamme vai­kut­taa.

Voim­me ar­ki­sil­la va­lin­noil­lam­me ja te­oil­lamme vai­kut­taa.

Ak­tii­vi­nen kansalai­nen toi­mii yh­tei­sön­sä hy­väk­si. Yh­tei­sö­nä­si voit näh­dä lähi­ym­pä­ris­tön tai vaik­ka koko maa­il­man. YK:n Agen­da 2030:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­den avul­la py­ri­tään te­ke­mään maa­il­mas­ta jo­kai­sel­le pa­rem­pi paik­ka elää. Voim­me ar­ki­sil­la va­lin­noil­lam­me ja te­oil­lamme vai­kut­taa. Teet­kö va­paa­eh­tois­työ­tä? Tu­et­ko har­ras­tuk­sel­la­si yh­tei­söä­si? Ha­lu­at­ko tut­kia tu­le­vai­suu­teen vai­kut­ta­via asi­oi­ta – oman elä­män va­lin­nois­ta al­ka­en?   Lii­tä toi­min­ta­si Agen­da 2030 –ta­voit­tei­siin ja tee lop­pu­työ, joka ker­too ja ku­vaa toi­min­taa­si. Voit näin saa­da omas­ta ak­tii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta­si […]

Kuopion lukiot etäopetukseen

Kuopion lukiot etäopetukseen

Tiedote opiskelijoille, huoltajille ja opettajille  Kuopion lukiot siirtyvät etäopetukseen maanantaista 1.3. 2021 alkaen eli viikkoa ennen talvilomaa. Etäopetus jatkuu viikot 9, 11, ja 12. Tällä toimenpiteellä suojataan koronatartunnoilta tulevaa ylioppilastutkintokokelaita ja tutkintoa toteuttavaa henkilöstöä. Ylioppilaskirjoituksiin osallistuville kokelaille suositellaan omaehtoista karanteenia koko ylioppilaskirjoitusten ajalle 1.-31.3.2021. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat voivat saapua lähiopetukseen tilanteen salliessa jo viikolla 12 eli maanantaina 22.3.2021. Lukioissa on voimassa vahva maskisuositus.  Erityisesti ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien tulee ilmoittaa mahdollisista karanteenista tai oireista ajoissa rehtorille tai apulaisrehtoreille. Ylioppilaskirjoituksiin liittyvistä järjestelyistä Kuopiossa ilmoitetaan lähempänä kirjoitusajankohtaa.  Ylioppilastutkintolautakunnan […]

2021 yhteisvalinnan infoilta

2021 yhteisvalinnan infoilta

Toteutamme perinteisen toisenasteen infoillan LIVE lähetyksenä yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa 19.1.2021 klo 18.00 alkaen.  Tilaisuuden juontaa Kuopion kaupungin draamakasvattaja Anni Marin ja lähetyksen aikana esiintyvät toisen asteen opiskelijat ja opinto-ohjaajat selventäen Pohjois-Savon alueella tarjolla olevia koulutusväyliä nuorille ja vanhemmille. Tilaisuuden jälkeen jokainen oppilaitos voi halutessaan markkinoida omaa infomateriaalia verkossa joko valmiiden sivustojen, videoiden tai live […]

Vuosi päättyy ja lukuvuosi on puolessa välissä

Oppilaitosten vuodet ovat kautta aikojen olleet kaksijakoiset. Elämme budjettimielessä vuosikalenterissa, mutta oppilaitosten toiminta ja arki pyörii lukuvuosikalenterissa. Tässä kuitenkin Kuopion lukioiden arkea 2020 vuodelta kokonaisuutena Instagram kuvien kautta elettynä sekä lukiotoimen Twitter on kerännyt vuoden mittaan uutisvirtaa opetuksen ja lukiokoulutuksen tapahtumista. Hyvää Joulun odotusta lukiolaisille, lukioiden henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneillemme!  

Onnittelut uusille ylioppilaille!

Voit seurata Kuopio lukioiden juhlalähetyksiä seuraavista linkeistä. Kuopion klassillinen lukio: https://kuopio.kurssi.tv/lives/klassikkatv-live/ Kuopion Lyseon lukio: https://youtu.be/V1aAxN4FGBg Kallaveden lukio: https://kuopio.kurssi.tv/lives/kallaveden-lukion-live-kanava/ Kuopion taidelukio Lumit: https://youtu.be/pf5tlqBDgTA Lämpimmät Onnittelut uusille ylioppilaille!

Tietokoneiden lainaamotoiminta Kuopion lukioissa

Tietokoneiden lainaamotoiminta Kuopion lukioissa

Kuopion lukiotoimessa on käynnistynyt tietokoneiden lainaamotoiminta opiskelijoille Opetushallituksen hanketoiminnan myötä, joille oman tietokoneen hankinta on hankalaa omasta elämäntilanteesta tms. johtuen. Kuraattorin, opon tai erityisopettajan suosituksesta laite voidaan antaa opiskelijalle lainaan.  Lainalaitteen vapaamuotoinen hakemus täytetään yhdessä oman lukion opinto-ohjaajan kanssa. Hyväksytty hakemus lähetetään sähköpostilla Matti Lähtevänojalle (matti.lahtevanoja@opedu.kuopio.fi). Lainaamisen yhteydessä opiskelija täyttää Wilmassa olevan lomakkeen-> Lainattavan tietokoneen […]

Arviointi jatkuvan oppimisen tueksi

Arviointi jatkuvan oppimisen tueksi

Ideoita arviointiin-koulutus on napakka yhden tunnin koulutuspaketti lukion opettajille uuden LOPS:n monipuolisen arvioinnin ja jatkuvan oppimisen haasteisiin. Koulutuksen tavoiteena on antaa lukio-opettajille konkreettisia vinkkejä ja ideoita uudenlaisiin opetus- ja arviointimenetelmiin, joita uudistuva LOPS tulee tavoitteissaan vaatimaan. Kaikkien ideoiden taustalla on opiskelijan jatkuvan oppimisen ja yksilöllisyyden huomioiminen sekä palautteenannon monipuolistuminen, mutta toisaalta myös opettajan työssä jaksaminen ja […]

Kuopion lukioiden tiedote ja valmiussuunnitelma koronaepidemian aikana

Kuopion lukioiden tiedote ja valmiussuunnitelma koronaepidemian aikana

Kuopion kaupungin lukioissa aloitamme lukuvuoden 2020–2021 lähiopetuksessa keskiviikkona 12.8.2020. Lue tästä Kuopion opetusjohtaja Leena Auvisen mediatiedote “Ta-va-taan koulussa taas keskiviikkona 12.8.2020!”   Toimimme nyt alkavan lukuvuoden alussa seuraavien ohjeiden mukaan:  Kouluun tullaan vain terveenä. Opiskelijan, opettajan tai muun oppilaitoksessa työskentelevän henkilön ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen […]

Lukioiden opiskelijavalinnat on tehty

Lukioiden opiskelijavalinnat on tehty

ILMOITTAUTUMINEN LUKIOON  Lukioiden opiskelijavalinnan on julkistettu ja tieto on lähetetty opintopolussa jokaiselle hakijalle. Vahvista opintopaikkasi Opintopolku-palvelussa. Kuopion peruskouluissa opiskelleiden opiskelijoiden ja huoltajien vanhat Wilma-tunnukset aktivoituvat viimeistään seuraavana arkipäivänä siitä, kun opiskelija on ottanut paikan vastaan Opintopolussa. Muilta paikkakunnilta hakeneille tunnukset toimitetaan suojatussa sähköpostiviestissä.  Tarkkoja ohjeita lukioittain löydät myös lukioiden kotisivuilta: Juankosken lukio Kallaveden lukio Kuopion […]