Kuopion alueen toisen asteen oppilaitokset järjestivät yhteisen 9-luokkalaisten vanhempainillan, jossa esiteltiin koulutusaloja messuosastoilla ja hybriditilaisuudessa Kuopion musiikkikeskuksen kamarimusiikkisalissa. Tilaisuuden tallenne ja materiaalit löytyvät alla olevasta videosta ja muu lisämateriaali kerätään Hakutoiselleasteelle.fi sivustolle.