Pajalla on nuorten mielestä rauhallinen, mukava, rento, lämmin, avulias, kannustava, hyväksyvä, ymmärtäväinen ja tukeva ilmapiiri. Paja toimii arkipäivisin klo: 9-14, ja pajalla saa halutessaan sekä aamupalan että lounaan.

Pajalla opiskellaan aamupäivät aineenopettajien tuella. Varsinaisia oppitunteja ei ole vaan opettajat auttavat tarvittaessa. Myös kokeet voi tehdä pajalla. Opinnoissa edetään jokaisen oman suunnitelman ja aikataulun mukaan.

Iltapäivisin keskitytään omiin hyvinvointitaitoihin: pohditaan yhteisiä tärkeitä aiheita, puuhataan yhdessä kivoja ja luovia juttuja, rentoudutaan, pelaillaan, keskustellaan, käydään vierailemassa jossakin tai retkeillään. Jokaiselle päivälle on oma teema.

Päivälukioon verrattuna pajalla on nuorten mielestä rennompi ympäristö ja tunnelma. Ryhmän pienuuden takia  koulujuttuihin saa helpommin apua: opettajilla on enemmän aikaa auttaa, kursseja on vähemmän (1-3) ja niissä voi edetä omaan tahtiin.

Opintojen tukemisessa on nuorten mielestä tärkeintä se, että saa kannustusta ja tukea: asioita selitetään ja neuvotaan. Apua saa silloin, kun ei osaa tai pysty etenemään. Opinnot suunnitellaan ja järjestetään yhdessä erityisopettajan ja opon kanssa ja aikuiset auttavat hahmottamaan omien opintojen rakennetta.

Iltapäivissä nuoret ovat kokeneet tärkeäksi sen, että huolehditaan omasta jaksamisesta ja opetellaan ahdistuksen hallinnan keinoja. Mukavaksi on koettu mm. yhteiset pelit, leffahetket, oma rauha, vierailut eri kohteissa ja keskustelut yhdessä.

Paja on nuorten mielestä hyvä vaihtoehto, jos isossa ryhmässä opiskelu ahdistaa tai opinnot eivät tunnu yrityksestä huolimatta onnistuvan. Pajalla on lupa hengähtää ja harjoitella omia hyvinvointitaitoja, jos päivälukiolla opiskelu kuormittaa oman elämäntilanteen takia liikaa. Pajajakso voi auttaa myös oman motivaation löytämisessä ja vahvistamisessa.