Luomme oppimiselle ja kasvulle suotuisan ympäristön

Hyvän elämän pääkaupunki - kumppanuus ja yhteisöllisyys

Täällä kasvu on luonnonvoima

Kuopiossa yhdessä oppiminen ja kasvaminen ovat keskiössä

Kuopiolainen opetus tunnistaa ja kehittää oppijoiden omia vahvuuksia.

Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta

Hae lukioon

Hae lukioon -koostesivustolta löydät kaiken tarvittavan tiedon Kuopion lukio-opiskelun mahdollisuuksista.

Opiskelu lukiossa

Lukiokoulutus on yleissivistävää koulutusta, joka antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja kouluittain.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin.

Yhteistyötä ja verkostoitumista

Kuopiossa on kuusi päivälukiota: Juankosken lukio, Kallaveden lukio, Kuopion klassillinen lukio, Kuopion Lyseon lukio, Kuopion Taidelukio LUMIT ja Nilsiän lukio. Kuopiossa on myös aikuislukio.

Kaikissa Kuopion lukioissa voit suorittaa samat lukion oppimäärän ja ylioppilastutkintoon liittyvät opinnot. Lisäksi lukioilla on paljon koulukohtaisia soveltavia kursseja, joita voit valita myös yli lukiorajojen. Tämän mahdollistavat lukioiden sopimat yhteiset toimintatavat sekä käytössäsi oleva sähköinen kurssitarjotin. Lukio-opintoihin voi yhdistää myös korkeakouluopintoja ja ammatillisia opintoja.

Lukioista kolmella on lisäksi erityinen tehtävä: Kuopion Taidelukio LUMIT on musiikin ja tanssin erikoislukio, Kuopion klassillisessa lukiossa toimii urheilulukio ja Kuopion Lyseon lukiossa kansainvälinen IB-lukio. Lisäksi lukioilla on omia painotuksia.

Aikuislukiokoulutus

Aikuislukiokoulutukseen voivat osallistua aikuiset, jotka haluavat suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä. Aikuislukiossa voi korottaa aikaisemmin saamiaan arvosanoja ja valmistautua ylioppilastutkintoon. Aikuislukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Aikuislukiokoulutusta järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla kunnat, kuntayhtymät ja eräät muut toimijat, kuten kansanopistot.

Aikuislukiokoulutuksessa jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutuksen läpäistäkseen opiskelijan on suoritettava hyväksytysti vähintään 44 kurssia.

Hae lukioon Twitterissä

Ajankohtaista

Hakijoiden ja huoltajien ilta 18.1.2022

Hakijoiden ja huoltajien ilta 18.1.2022

Ohjelmassa asiaa ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta, oppivelvollisuudesta, kaksoistutkinnosta, TUVA-koulutuksesta. Tapahtumassa vastataan myös etukäteen saamiimme kysymyksiin, joita hakijat ja huoltajat ovat meille lähettäneet. Tapahtuma järjestetään Teams-yhteyden...

lue lisää
Luokkahuoneen opetuksen tallennusautomaatio ja tekoäly

Luokkahuoneen opetuksen tallennusautomaatio ja tekoäly

Tekoälyllä varustetun kameran (OBSBOT Tiny) kytkeminen automatisoituun luokkahuoneen oppituntien tallennus- ja livelähetysjärjestelmään (Miris Box Mini) antaa uusia mahdollisuuksia opettajalle toimia vapaammin luokkahuoneessa. Videolla Kuopion klassillisen lukion...

lue lisää
Oppivelvollisuusohjaaja aloittanut Kuopiossa

Oppivelvollisuusohjaaja aloittanut Kuopiossa

Kuopion kaupungin oppivelvollisuusohjaaja on mukana 1.8.2021 voimaan astuneen oppivelvollisuus uudistuksen suunnittelu-, koordinointi- ja toteutustyössä. Toimeen kuuluu oppivelvollisten yksilöohjaus sekä laaja-alainen ja tiivis yhteistyö huoltajien,...

lue lisää