Olemme globaalisti joutuneet tilanteeseen, jossa niin työtätekevät, kuin oppilaitoksissa olevat oppijat ovat joutuneet sulkeutumaan omiin koteihinsa ja huolehtimaan työstään ja hyvinvoinistaan lähes yksin. Tämä tilanne on meille kaikille erittäin haastava ja tulemme kuulemaan hyvin erilaisia tarinoita tämän ”evakon” jälkeen.

Kuopion oppimisen ja kasvun palvelualueella on toteutettu kaksi mittavaa kyselyä opiskelijoille, vanhemmille ja opettajille. He ovat antaneet meille paljon tietoa kuluneesta monimuoto-opetuskaudesta. Tämän kymmeniä tuhansia palautteita sisältäneen tiedon valossa olemme pystyneet parantamaan toimintaamme nopeasti. Viimeisin yhteenveto ns. yleisfiiliksestä kertoo selkeästi, että olemme pystyneet parantamaan sitä joko omaa toimintaamme tehostamalla tai toisaalta sillä, että olemme oppineet uusia toimintatapoja, jotka ovat tukeneet vastaajien arkea. Sanallisissa palautteissa kommentit ovat olleet hyvin havainnollisia:

  • ”Lukiolainen on nauttinut monimuoto-opetuksesta ja etäkoulu on sujunut hyvin.”
  • ”Etäopetukseen antamiseen on nyt jo jollain tapaa tottunut eikä se ole ollenkaan niin kamalaa kuin ajattelin aluksi.”
  • ”Olen pitänyt opiskelun itsenäisyydestä ja vapaudesta suunnitella omat aikatauluni. Opiskeluni ovat sujuneet loistavasti. Olen saanut hyviä arvosanoja. Pidän siitä, että motivaatio on olennainen osa monimuoto-opiskelua. Menestyn nyt paremmin kuin tavallisessa opiskelussa.”

Mitä voimme tehdä reaaliaikaisella datalla?

Kuopion lukiotoimi aloitti yhteistyön 2020 vuoden alusta SchoolDay Wellbeing -hyvinvointituotteen kanssa. Vuoden alusta alkaen kerättiin dataa lukiolaisten hyvinvoinnista perinteisessä lukio-opetuksessa. Maaliskuun puolen väliin mennessä saimme yli 200.000 vastausta ja olimme pääsemässä rehtoreiden ja ryhmänohjaajien kanssa jo kärrylle, että miten voisimme tuota tietoa hyödyntää lukioiden toimintojen kehittämisessä. Monia asioita otettiin jo palautteen kautta esille lukioiden arjessa ja opiskelijat näkivät omien vastustensa vaikutuksia heidän omassa arjessaan.

Koronaepidemian takia siirryimme 23.3. monimuoto-opetukseen ja myös saimme SchoolDay hyvinvointisovellukseen myös kotioppimiseen liittyvän kyselypatteriston käyttöömme. Nyt olimme uuden edessä ja pohdimme kuumeisesti että mitäs nyt?

Kuopion lukioiden ro-ryhmien leikkimielinen kisa

Valtioneuvoston ohjeen mukaan teimme päätöksen, että monimuoto-opetus jatkuu 13.5. asti ja asetimme itsellemme tavoitteen, että pyrimme aktivoimaan lukiolaisia kertomaan miten heillä menee kotona. SchoolDay hyvinvointisovelluksen teemoja oli tiivistetty ja kyselypatteristo supistettu noin 130 kysymyksestä 65 kysymykseen. Eli

  • Tavoitteena oli innostaa Kuopion lukiolaisia vastaamaan Schoolday Wellbeing hyvinvointisovelluksessa aktiivisesti tämän monimuoto-opetuksen aikana.
  • Muodostuvan tiedon perusteella kehitetään kotona opiskelijoiden tilannekuvaa heidän hyvinvoinnin eri osa-alueista.
  • Tämän ainutlaatuisen tilanteen kautta pyritään löytämään sellaisia toimintoja monimuoto-opetukseen, jotka tukisivat oppijan hyvinvointia.
  • Kehitystyötä tehdään yhdessä kaikkien Kuopion lukioiden opiskelijoiden, rehtoreiden ja ryhmänohjaajien kanssa.
  • 53 päivän mittaisen vastausten keräämisen jälkeen oli aika palkita kuusi ahkerinta vastauksia antanutta ryhmänohjausryhmää leffalipuilla.

Otimme 14.5. dataa ulos School Day järjestelmästä ja pääsimme julkistamaan ”kisan voittajat. Tarkkaanottaen 53 päivän aikana opiskelijat vastasivat 113 768 kertaa ja alla hieman dashboard näkymää.

Koska leikkimielinen kisa oli Kuopion lukioiden kaikkien ryhmien välinen kisa, niin lukion koolla ei ollut merkitystä. Aktiivisimmat ryhmät ja ehkä ryhmänohjaajan ja rehtorin myötävaikutuksella opiskelijat halusivat kertoa miten heillä menee eri kategorioissa. ONNITTELUT VOITTAJILLE!

TEAMs näkymä SchoolDay hyvinvointidataan ryhmänohjaajalle oli oiva keino TEAMs kokouksessa käydä ryhmän tuloksia läpi. Ryhmänohjaaja pystyi näin kannustamaan opiskelijoita ehkä antamaan vinkkejä ja opastusta, mutta ennen kaikkea keskustella ryhmän kuulumista ja tunteista kotiopiskelun aikana syvemmin näkyvien hyvinvointimittarien valossa. Teemoja oli useita, joista on helppo aloittaa.

Olemme edelleen uuden edessä ja pohdimme kuumeisesti että mitäs nyt?

Olemme nyt käyneet läpi tuloksia ja käymme siis kokoajan edelleen realiajassa tuloksia mm. Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen ICT-ohjaus- ja kehittämisryhmässä, Kuopion toisen asteen opiskelijahuollon ohjaus- ja kehittämisryhmässä, Kuopion lukioiden opiskelijahuollon ryhmissä, Kuopion lukioiden opettajakuntien kokouksissa ja tietysti lukioiden ryhmänohjaajan ro-tuokioissa viikoittain. Olemme nyt osanneet paremmin suunnata mm. opiskeluhuollon tukea ja erityisopettajien työtä sekä parantaneet oppimisen tukeen liittyviä pedagogisia menetelmiä etäopetuksessa. Edelleen mietimme mitä uutta voisimme tuottaa tuen parantamiseksi.

Tätä datan määrää ja palautteen sisällön merkitystä lähdemme kehittämään yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja rehtoreiden kanssa yhteistyössä SchoolDay tiimin ja Microsoft TEAMS tuotantojohdon kanssa. Uskomme vahvasti, että voimme tuottaa oppijoille tulevaisuudessa parempaa lukiokoulutusta ja hyvinvointia nopeammin saatavan datan kautta, joka on hyvin visualisoitu sekä helppokäyttöistä jokaiselle opettajalle ja opetusalan johtajalle!

Kuopion lukioiden rehtorit paneutuivat myös leikkimielisen kisan ohessa opiskelijan rooliin ja tutustuivat näin kysymypatteriin sekä aplikaation käyttöön. Rehtorit kilpailivat oman työyhteisön hyvinvointistipendistä! Kuka selvityi voittajana?