Kuopion klassillinen lukio on kuuluu Euroopan terveet koulut verkostoon (SHE – Schools for Health in Europe) ja sitä kautta Klassikka on saanut pienin askelin kehitettyä erilaisia menetelmiä tukeakseen opiskelijan hyvinvointia. Nyt jo saatua tietoa ja menetelmiä lähdetään laajentamaan koko lukioyksikön laajuiseksi ja näin toivomme saavamme yhä laajentuvaa tukea Kuopion lukioiden hyvinvoinnin tekemiseen.

SHE – Schools for Health in Europe verkosto

The 5th European Conference on Health Promoting Schools pidettiin Moskovassa 20.-22.2019. Konferenssin yhteydessä laadittiin kansainvälisiä suosituksia miten oppilaitosten kokonaisvaltaista hyvinvointia voidaan edistää kouluhallinnon ja koulun sisällä olevilla prosesseilla. Yhtenä nostona voidaan tuoda esille annetusta kannanotosta massiivisesti lisääntyneen digitaalisen median käytön mahdollisuudet.

Avaa tästä linkistä SHE:n esittelydokumentti.

” F. We clearly recognize that growing up nowadays is largely driven by high usage of digital media and that digital devices and applications form an essential part of everyday life.”

SHE – Schools for Health in Europe verkoston toimintaan voi tutustua tarkemmin heidän verkkosivuillaan ja alla oleva video kertoo tiivistetysti mistä on kysymys.

Kuopion lukiotoimen laajamittainen hyvinvoinnin kehittäminen laajenee

Vuoden 2020 aikana pilotoimme Kuopion lukiotoimessa School Day hyvinvointimalli 2.0 palvelua kaikkien 2400 lukiolaisen ja 150 opettajan kanssa. Tämän School Day hyvinvointimallin tuottaman datan ja jo olemassa olevan OPH:n hankkeen (Onnellinen perusta hyvinvoinnille) kanssa pyrimme pääsemään entistä realiaikaisempaan tiedon saantiin oppilaitoksen hyvinvoinnin tilasta. ”Onnellinen perusta hyvinvoinnille” -hankkeessa noudamme realiaikaista tietoa olemassa olevasta oppilashallinnon tietokantaohjelma Primuksesta tavoitteena luoda laajamittainen data-allas, josta voisimme tuottaa interaktiivista tietoa opiskelijalle, vanhemmille, opettajille, oppilaitoksille ja opetuksesta päättäville tahoille. Kyseessä on siis eräänlainen realiaikainen hyvinvointikertomus. Kuopion lukiotoimen erilaisia hankkeita on kuvattuna hyvin verkkosivujemme Hankkeet-sivulla/.

Tekoälyyn pohjautuva School Day -hyvinvointiratkaisu mittaa, analysoi, selittää ja kehittää kouluhyvinvointia.

Tutkimusyhteistyö syvenee

Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen laitoksen tutkijoiden ja opettajien kanssa tuottaa Kuopion koulutoimelle erinomaisia mahdollisuuksia tehdä kehitystyötä nuorten hyvinvoinnin parissa ja kehittää edelleen laadukkaampia menetelmiä ja saada tietoa oppilaitoksen hyvinvointiin liittyvistä ilmiöistä ja miten niihin voidaan vaikuttaa terveyttä edistävästi.

Tulevaisuus on valoisa

Tuleva vuosi 2020 on hyvinvointiin vahvasti vaikuttamisen vuosi, jolloin otamme laajasti digitaaliset välineet ja menetelmät käyttöön Kuopion lukiotoimessa entisten hyvin toimivien perinteisten menetelmien rinnalle. Niin School Dayn hyvinvointiratkaisu kuin laajentuva RSMP:n (Reiss School Motivation Profile) käyttö opinto-ohjauksessa tuottavat parempaa tietoa sekä nuorelle omasta itsestään että laajemmin koko oppilaitokselle ja lukiotoimelle hyvinvoinnin tilasta. Näin on mahdollista saada parempaa ja realiaikaisempaa tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Pitkä yhteistyö kuopiolaisen ohjausalan ammattilaisten OpoCoaching yrityksen koulumotivaatiovalmentajakoulutuksen kanssa on mahdollistanut jo 80% Kuopion opinto-ohjaajien sertifioinnin menetelmän käyttöön.

Näillä ja tulossa olevilla uusillakin hankkeilla ja toiminnoilla uskomme parantavamme jokaisen kuopiolaisen lukiokoulutuksessa olevan nuoren, opettajan, rehtorin ja koko työyhteisön työhyvinvointia ja parempaa elämänlaatua. Jokainen meistä on vastuussa oman hyvinvoinnin edistämisessä ja näin koko työyhteisön hyvinvoinnin mahdollistajana, joten Hyvää ja Terveellistä Vuotta 2020!