Lukiokoulutuksen suosio on ollut nousujohteinen Kuopiossa 10-vuotta ja 2019 yhteisvalinnassa perusopetuksen päättäneestä ikäluokasta Kuopiossa 62% haki lukiokoulutuksen piiriin. Reilu 100 hakijaa ei saanut heti opiskelupaikkaa Kuopion lukioista. Tämä tilanne on edelleen haasteellinen Kuopiossa, jossa vähensimme 22 aloituspaikkaa sillä tiedolla, että perusopetuksen päättävä ikäluokka on hieman pienempi kuin edellisinä vuosina. Edelleen toivomme, että nuoret tekevät oikean valinnan jatko-opiskelupaikan valinnassa ja pystyvät näin olemaan motivoituneita toisen asteen opintoja jatkaessaan.

Lukio-opintoja aloittaessaan pyrimme tukemaan lukiolaisten hyvinvointia monin eri keinoin, joten jos ammatillinen haave ei ole vielä selvä, niin lukiokoulutuksen aikana se toivottavasti selkenee. Autamme koulumotivaatio työkalun (RSMP) ja siihen sertifioitujen lukion opinto-ohjaajien kanssa nuorta tekemään paremmin lukio-opintoja motivoivia valintoja kolmen seuraavan vuoden aikana, jotka toivottavasti johtavat parempaan jatko-opiskelupaikan valintaan korkea-asteelle ja näin yhteisvaikutukseltaan parantavat nuoren hyvinvointia pitkäjänteisesti. Sitä seuraamme nyt aktiivisesti Kuopion lukioissa SchoolDay tuotteella.

50.000 vastausta antaa jo suuntaa

Vuoden alusta käyttöönotettu SchoolDay alkaa tuottaa realiaikaista tietoa lukion johtoryhmälle, opiskelijahuoltoon ja ryhmänohjaajille, miten lukiolaiset voivat. Tässä alla muutamia otoksia kuvina datasta joka päivittyy päivittäin. Huolena on nyt nukkuminen, johon on syytä panostaa valistuksella. Uni on nimittäin ”lääkkeistä” parhain moneen huoleen ja vaivaan. Nyt vain valoa kohti ja tsemppiä kevään opintoihin kaikille!

Ei ole mitään mitä ankaruudella saa aikaan, mitä lempeällä jämäkkyydellä ei saisi paremmin.