Tervetuloa lukioon – Kuopion vanhempainilta

Haku­aika syk­syl­lä 2020 al­ka­vaan am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen on 18.2.–10.3.2020. Haku teh­dään osoit­tees­sa: www.opin­to­pol­ku.fi ja haku­lo­mak­kee­seen täy­te­tään vii­si haku­toi­veit­ta toi­vei­den mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Haku­aika päät­tyy 10.3.2020 klo 15.00. Täy­tä eri­kois­lin­joil­le ha­kies­sa­si lu­ki­on eril­li­nen haku­lo­ma­ke. Lisä­tie­toa löy­dät jo­kai­sen lu­ki­on eri­kois­lin­jois­ta hei­dän verk­ko­sivuil­taan. Kaik­kien näi­den net­ti­ha­ke­mus­ten on ol­ta­va tal­len­net­tu­na vii­meis­tään 10.3.2020 klo 15.00. Kuo­pi­on lu­ki­oi­hin ovat yh­teis­haus­sa haku­kel­poi­sia kaik­ki ne opis­ke­li­jat, joi­den luku­ai­nei­den kes­ki­arvo on vä­hin­tään 7.0.

Mitä kaikkea muuta pitäisi tietää Kuopion alueen lukiokoulutuksesta selviää alla olevasta diaesityksestä, jossa mukana osaltaan myös Siilinjärvi, Leppävirta ja Suonenjoki. Lisätietoa löytyy Kuopion lukiokoulutuksen sivuilta ja erityisesti Lukio-oppaasta.

Tilaisuuden esityksen kalvot tässä linkissä.