PLUTO

PLUTO – Pohjois-Savon lukioiden tutorhanke

Tavoitteena on käynnistää ja luoda yhteistyössä toimiva Pohjois-Savon lukioiden alueellinen tutoropettajaverkosto ja malli, joka toimii vielä hankkeen jälkeenkin.