Liikkuva opiskelija -hanke

Toimintasuunnitelmassamme painopistealueena on opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi. Hyvinvoinnin kehittämisessä haluamme kiinnittää huomioita vähän liikkuvien nuorten aktivointiin sekä kaikkien nuorten osalta terveiden elämäntapojen merkitykseen kokonaishyvinvoinnin kannalta kestävän kehityksen näkökulmasta. Nuorten toimiminen oman elinympäristönsä kanssa yhteistyössä vaatii myös kannustusta ja tukea. Hankkeen tavoitteena on luoda oppilaitoksille liikuntatutormalli, jonka tuloksena nuori aktiivisesti ja vastuullisesti osallistuu oppilaitoksen yhteisölliseen toimintaan.

Käynnistämme liikuntatutortoiminnan ja yritämme tehdä siitä osan pysyvää koulujen toimintakulttuuria. Toiminta luo pohjaa tulevaisuudessa luontevasti Kuopion lukioiden yhteisten tapahtumien mahdollistamiseen  (esim. vanhojen tanssit, “Lukio-run” jne.).

Koulujen toimintaympäristöjä pyritään muokkaamaan toiminnallisempaan suuntaan. Näin liikuntatutoreilla on paremmat mahdollisuudet ohjata opiskelijoita ja koulun muutakin henkilökuntaa liikunnallisemman kouluarjen toteuttamiseen. Opiskelijoiden arkiliikkumista pyritään lisäämään.

Yritämme lisätä koulujen yhteisöllisyyttä monella eri tasolla.

  1. Pyrimme lisäämään vähemmän liikkuvien kanssakäymistä yhdessä enemmän liikkuvien kanssa.
  2. Liikuntatutorit ja opettajat ideoivat yhteistyössä liikunnallisia työtapoja oppitunneille.
  3. Hankkeen puitteissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kuopion lukioiden välillä. Liikuntatutorit verkostoituvat toistensa kanssa jakaen osaamistaan muillekin kouluille.