Erityisesti lukiossa

Erityisesti lukiossa – ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen lukiokoulutuksessa

Lukion nykyiset tukitoimet eivät kata kasvavaa, monimuotoista tuen tarvetta. Tuen tarpeessa ovat uuden lukiolain perusteluissakin mainitut opiskelijat, joilla on esimerkiksi luki- ja kirjoitushäiriöstä tai hankalasta perhe- tai muusta elämäntilanteesta johtuvia oppimisvaikeuksia. Toisaalta tukea kaipaavat myös opiskelutaidoiltaan heikot opiskelijat, maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tai opiskelijat, jotka ovat esimerkiksi jaksamisen rajaamisen vuoksi vaarassa uupua, kyynistyä tai omaksua kielteisen opiskeluasenteen. Lukioiden erityisopettajaresurssit koetaan usein myös riittämättömiksi. Erityisesti lukiossa –hankkeessa pureudutaan ongelmaan kehittämällä erityisopettajien ja aineenopettajien, opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien yhteistyötä ja luomalla menetelmiä ja malleja, joiden avulla aineenopettajat, opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat voivat nykyistä paremmin osallistua oppimisen tuen antamiseen.

Lukioihin tulee myös opiskelijoita, joilla ei ole yläkoulussa ollut suuria vaikeuksia opintojensa kanssa mutta jotka ovat saattaneet saada satunnaista tukiopetusta. Erityistä oppimisvaikeusdiagnoosia näillä opiskelijoilla ei ole, mutta lukiossa kuitenkin opintovaikeudet lisääntyvät huomattavasti ja alkavat varhain. Havainnot näiden opiskelijoiden tuen tarpeesta tulevat usein opiskelijan kannalta liian myöhään, ja tukitoimien käynnistäminen viivästyy esimerkiksi ensimmäisen vuosikurssin kevätlukukaudelle. Erityisesti lukiossa -hankkeessa luodaan malleja ja menetelmiä joilla aineenopettajat, opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat pystyvät nykyistä paremmin tunnistamaan tuen tarpeen varhain ja vastaamaan nopeasti etenkin lukiossa ensi kertaa opintovaikeuksiin törmäävien opiskelijoiden tarpeisiin. Hanke tarjoaa myös ratkaisuja uuden lukiolain oppimisen tukea koskeviin haasteisiin sekä mahdollistaa tuen tarpeen arvioinnin opintojen alun lisäksi säännöllisesti opintojen edetessä.

Hankkeen toteuttajat:

  • Turun kaupungin sivistystoimiala (Katedralskolan, Kerttulin lukio, Luostarivuoren Lyseon lukio, Puolalanmäen lukio, Turun klassillinen lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio)
  • The English School, Helsinki
  • Espoon kaupungin sivistystoimi (Espoon yhteislyseon lukio, Pohjois-Tapiolan lukio, Leppävaaran lukio)
  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (Jyväskylän Lyseon lukio ja Schildtin lukio)
  • Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue (Juankosken lukio, Kallaveden lukio, Kuopion klassillinen lukio, Kuopion Lyseon lukio, Kuopion taidelukio Lumit, Nilsiän lukio)

Hankkeen kesto: 17.5.2018 – 31.7.2020
Budjetti: 628 659 €

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Timo Haukioja (etunimi.sukunimi@turku.fi, puh. 040 192 5043)
Projektin verkkosivut