Itä-Suomen lukioiden hyvinvointihankkeen (ESR) avulla huomioidaan nuoren hyvinvointiin vaikuttavat jo olemassa olevat tekijät, toiminnot ja toimenpiteet sekä kehitetään uusia toimintamalleja ja toimintoja. Lukioyhteisön arjessa hyvinvointityö on olennainen osa jokaisen opiskelijoiden kanssa työskentelevän aikuisen tehtävänkuvaa. Hankkeen avulla kiinnitetään huomioita nuorten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemisen monenlaisiin mahdollisuuksiin. Hankkeen toimenpiteiden avulla opiskelijoiden itsetunnon tukemista, yksilöllisen identiteetin vahvistamista sekä jatko-opintomahdollisuuksien kirkastamista voidaan tukea. Lisäksi fyysiset ja digitaaliset oppimisympäristöt tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia, unohtamatta osallisuutta ja osallistamista, kuten opiskelijakunnan roolia. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen ovat tavoitteellista toimintaa lukioissa, ja hankkeen avulla lisätään myös koulun osaamista.

BOTIN KAUTTA VINKIT JA TUKIVERKOSTOT KOOTUSTI LÖYDETTÄVÄKSI

Hyödynnetään digitaalisten ratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia mm. pudokkuuden riskien tunnistamisessa ja nuorten opiskelun edistymisen seurannassa (analytiikkatyökalut) sekä hyvinvointia tukevien anonyymien digitaalisten palveluiden mahdollistajana. Systemaattista ja moniammatillista yhteistyötä palvelevaa tiedonsiirtoa nivelvaiheissa kehitetään ja haetaan synergiaa ammatillisen koulutuksen kehitystyöstä.

Digityökaluja kehitetään opiskelijan omaa aktiivista roolia ja opetushenkilöstön työtä tukemaan. Hankkeen aikana testataan ja tutkitaan, miten hyvinvoinnin tukemista palvelee esim. Hyvinvointibotti yksiselitteisten kysymysten ratkaisijana sekä Chat saavutettavuuden parantamisessa. Puuttumisen malli kriittisissä kohdissa on selkeä ja osittain digitalisoitu. Toimintamallissa luodaan ja huomioidaan myös erityiset työkalut ja toimenpiteet syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osalta tavoitteen 4 mukaisesti. Hyvinvointibotti ja -chat kehitetään olemassa olevia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen, mutta kehittämistyö toteutetaan nuorten jaksamisen ja hyvinvoinnin lisäämisen suuntaamiseen. Botti antaa digitaalisen platformin testattavaksi ja sitä mallinnetaan hankeaikana. Myös keskusteluketjujen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa. Lisäksi hankekunnissa otetaan pilotointina käyttöön analytiikkaan pohjautuva palvelu, jonka avulla lähetetään automaattisia herätteitä eri rooleille putoamisuhan alla olevista opiskelijoista.