Lukuvuosi 2023-2024 alkaa ja perinteinen oppilaitosten vuosikello kertoo, että niin opettajien kuin opiskelijoiden on aika saapua yhteen. Tavoitteena on taas aloittaa yhdessä oppimisen tien kulkeminen eri oppilaitoksissa. Opettajien yhteinen virittäytyminen tehtiin Kuopiossa perinteisen koulutuspäivän puitteissa omien opettajien asiantuntijuuden avulla ja pohjustuksilla, mutta aloituspäivään saatiin apua myös Nykyisyysselittäjä Petri Rajaniemeltä (@petrirajaniemi).

Kuva: Petri Rajaniemi, https://nobs.fi/

Päivän viimeinen luento Petrin toimesta antoi hienon tilannekuvauksen nykyisyydestä ja erityisesti avarti ”tilannekuvaa” jossa nuoremme elävät nykyisessä yhteiskunnassa. Tämä nykyisyyden ymmärtäminen on kaikille tärkeää, mutta erityisesti opettajille, jotka ovat erikoisessa asemassa, koska heidän opetus, kasvatus ja kohtaaminen koskettaa jokaista Suomalaista! Luennon päätteeksi ei ollut epäselvää kuinka tärkeässä roolissa jokainen opettaja toimii Suomalaisessa yhteiskunnassa ja millaisia mahdollisuuksia opettajilla on vaikuttaa jokaisen ihmisen kasvuun ja oppimiseen kasvussa yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi.


Kuopion lukiotoimen tukipalvelut ovat laajentuneet hienosti tässä vuosikymmenen aikana ja erityisesti oppivelvollisuuden laajenemisen sekä hanketyön myötä. Tässä alla kaaviokuva kuvineen ammattitaitoisista henkilöstä Kuopion lukiotoimessa.

Kuopion lukiotoimen tukipalveluiden henkilöstö 2023


Opettajien pedagogisen valmentamisen konseptia ja koulutusohjelmaa olivat esittelemässä Kuopion lukiotoimen pedagogiset valmentajat Riikka Salminen, Matti Lähtevänoja ja Jutta Mäkisalo.

Kuopion lukiotoimen pedagogiset valmentajat Riikka Salminen, Matti Lähtevänoja ja Jutta Mäkisalo.

Panostamme koko lukiotoimen henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen ja aloitamme laajan yhteistyön Lapin yliopiston Marko kestin tutkijaryhmän ja OAJ:n kanssa. Koko henkilöstölle tehdään QWL (Quality of Working Life) mittaus syksyn alussa ja sen tulosten analysointiin osallistuu lukioittain asiantuntijatiimi työyhteisön tukena sekä sen jälkeen otamme käyttöön AIMO tekoälyn johtajan tukityökaluksi työyhteisön kanssa yhdessä työskentelyyn.Lisäksi jokaisen lukion henkilökunta, opiskelijat ja yhteishenki sekä tekemisen meininki ovat vahvasti esillä lukioiden omilla somekanavilla. Ota seurantaan!

Hyvää lukuvuotta tässä maailmassa – Carpe Diem !