Tekoälyllä varustetun kameran (OBSBOT Tiny) kytkeminen automatisoituun luokkahuoneen oppituntien tallennus- ja livelähetysjärjestelmään (Miris Box Mini) antaa uusia mahdollisuuksia opettajalle toimia vapaammin luokkahuoneessa. Videolla Kuopion klassillisen lukion matematiikan lehtori ja TVT-tutor Lari Härkönen kertoo, miten uuden tekoälyllä varustetun kameran kanssa työskentely onnistuu joustavasti luokkahuoneympäristössä. Lari on yli kymmenen vuoden ajan taltioinut opetusta, kouluttanut ja kehittänyt aktiivisesti toimintaa, joten opetusteknologia on osa Larin arkista opetusvälineistöä ja helpottaa työtä eikä painvastoin. Tallennuksen automaatio luokkahuoneen kalenterin mukaan jättää opettajan TVT lisätyöt tulevaisuudessa kokonaan pois. Opettaja voi keskittyä itse sisältöön eikä tekniikkaan.

Videolla Lari avaa hienosti miten kameran kanssa toimitaan. Kannattaa katsoa. Voit kokeilla myös videokuvalähteiden suurentamista klikkamalla sitä.