Kuopion kaupungin oppivelvollisuusohjaaja on mukana 1.8.2021 voimaan astuneen oppivelvollisuus uudistuksen suunnittelu-, koordinointi- ja toteutustyössä. Toimeen kuuluu oppivelvollisten yksilöohjaus sekä laaja-alainen ja tiivis yhteistyö huoltajien, oppilaitosten, oppilashuollon sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kanssa.

Oppivelvollisuusohjaaja toimii kunnan valvovan virkailijan roolissa ja ottaa vastaan Valpas-järjestelmän kautta asuinkunnalle tulevat ilmoitukset ilman koulupaikkaa jääneistä tai opintonsa keskeyttäneistä oppivelvollisista.

Oppivelvollisuusohjaaja kartoittaa yhteistyössä nuoren ja hänen huoltajansa kanssa oppivelvollisen elämäntilannetta ja tuen tarpeita sekä ohjaa hakeutumaan hänelle soveltuvaan toisen asteen tai nivelvaiheen koulutukseen. Yksilöohjauksen avulla nuoren tueksi pyritään valjastamaan koulunkäyntiä tukevat tukitoimet sekä etsimään nuorelle soveltuva opiskelupaikka. Yksilöohjaus toteutetaan monialaisena verkostotyönä hyödyntäen muun muassa Kuopion Ohjaamon oppilaanohjausta sekä nuoriso-ohjaajia.

Oppivelvollisuusohjaaja työskentelee osana nuorten Ohjaamon moniammatillista tiimiä sekä toimii oppivelvollisuustyöryhmän jäsenenä.  Oppivelvollisuustyöryhmän jäsenet ovat:

 • Lukio-opetuspäällikkö  Jukka Sormunen, pj
 • Perusopetuspäällikkö Taina Vainio
 • Perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen
 • Oppivelvollisuusohjaaja Loviisa Silmäri (toimii ohjaamossa ja virastolla)
 • Perusopetuksen opo Anne Silvennoinen (2tp)
 • Perusopetuksen opinto-ohjauksen koordinaattori Sanna Multala (2 tp)
 • Kouluviraston koordinaattori Elina Heimala (2 tp)
 • Lukion opinto-ohjaaja Miika Raudaskoski 2 vvkt
 • Lukiokoulutuksen hallintosihteeri Jaana Mönkkönen
 • Koulukuraattori Kati Salonen
 • Koulupsykologi Laura Raatikainen
 • Savon koulutuskuntayhtymä – Opinto-ohjauksen koordinaattori Kari Ranta
 • Luovi, Ninni Sormunen ja Harri Huovinen

Työryhmää täydennetään syksyn aikana ammatillisten oppilaitosten edustajilla sekä muilla koulutuksen tukipalveluiden toimijoilla. Ohjausta ja neuvontaa laajentuneeseen oppivelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä:

Loviisa Silmäri
Oppivelvollisuusohjaaja
Kuopion kaupunki / Lukiokoulutuksen tukipalvelut
Asemakatu 38–40, 3 krs., 70100 Kuopio
044 718 4492, loviisa.silmari(at)kuopio.fi