Kuopion lukiotoimessa on käynnistynyt tietokoneiden lainaamotoiminta opiskelijoille Opetushallituksen hanketoiminnan myötä, joille oman tietokoneen hankinta on hankalaa omasta elämäntilanteesta tms. johtuen. Kuraattorin, opon tai erityisopettajan suosituksesta laite voidaan antaa opiskelijalle lainaan.  Lainalaitteen vapaamuotoinen hakemus täytetään yhdessä oman lukion opinto-ohjaajan kanssa. Hyväksytty hakemus lähetetään sähköpostilla Matti Lähtevänojalle (matti.lahtevanoja@opedu.kuopio.fi). Lainaamisen yhteydessä opiskelija täyttää Wilmassa olevan lomakkeen-> Lainattavan tietokoneen käyttöehtojen hyväksyminen/lukio.

Lainaamotoiminnan kautta Kuopion lukiotoimi saa hyvää kokemusta tulevaan tilanteeseen, jossa oppivelvollisuuden noston myötä kaikille lukiolaisille (2400 kpl) hankitaan Kuopion kaupungin toimesta käytettävä tietokone, joka toimii nyky lukio-opintojen tekemisessä sujuvasti. Tärkeitä ominaisuuksia ovat pitkä akun kesto, kierrätettävyys (ekologinen ajattelu), abitti koejärjestelmän kanssa yhteensopiva sekä tietysti ylläpito, huolto ja takuuvaihdon joustavat toimintamallit. 

Lainaamossa on käytetty Opinsysin toimittamaa lukiolaiskannettavaa ja kokemukset ovat olleet erinomaiset jo kaksi vuotta kestäneen kokeilun aikana, joten kaikkien tietämys tulevan lukiolaisen koneen vaatimuksista on hyvin selvillä Kuopiossa. Jatkoinvestoinnin tulevat olemaan mittavia niin Kuopiossa kuin valtakunnallisesti 2021 aikana, joten paljon ei ole aikaa päätöksen tekemiseen ja laitteiden tilaamiseen, niin että ne odottavat lukioiden ovilla käyttökuntoisena 1.8.2021.

Kuopion kokemuksista voi tiedustella suoraan Kuopion lukiotoimen opetuskäytön TVT-vastaavalta Matti Lähtevänojalta.