Vuoden 2020 Kunteko palkinto Kuopion lukioille oppituntitallennuksesta

Kunteko 2020 – yhdessä tuloksellisempaa kuntatyötä

KunTeko 2020 on kunta- ja maakunta-alan työelämän tuottavuutta, tuloksellisuutta ja laatua edistävä kehittämisohjelma.

Yksi Kuntekon keskeisistä tavoitteista on tuoda kuntakentällä tehtävää kehittämistyötä näkyväksi. Tekojen tori on alusta, jonne tällaisia kuntatyössä tehtyjä isoja ja pieniä kehittämistekoja kerätään. Haluamme, että kunta-alalla tapahtuva työelämän kehittäminen ja hyvä työ näkyvät kaikille. Samalla se toimii loistavana ideapankkina, jota kuka tahansa voi hyödyntää oman kehittämistyön inspiraationa.

Tutustu tekojen torilla Kuopion lukiotoimen Kunteko 2020 ideaan. 

Harva opetusteknologinen ratkaisu kestää aikaa

Lukuvuosi 2019-2020 on Kuopion lukioiden 13. tuotantokausi, jolloin tallennamme luokkatiloista ja muista lukioiden tapahtumista videotallenteita sekä LIVE-streemaamme tilaisuuksia, koulutuksia ja hanketapaamisia kaikkien nähtäväksi globaalisti. Erityisesti opiskelijat ovat hyötyneet oppituntitallenteista eri tavoin ja mm. pitkän matematiikan tukiopetuksen tarve on pienentynyt kymmenesosaan samaan aikaan, kun opinnot ovat edenneet joustavasti parantunein arvosanoin.

Oppituntitallenteiden ansiosta mm. videotallentamiseen erikoistuneen urheilulukion Kuopion klassillisen lukion opiskelijoiden opintomenestys monella eri mittarilla on noussut huikeasti vuosien mittaan. Voimme tukea tätä kautta yhä akateemisempia, motivoituneempia ja jopa urheilullisempia opiskelijoita. Voimme todeta, että oppituntitallenteiden käyttö systemaattisesti viiden vuoden ajan lukio-opintojen tukena on tuottanut erittäin positiivisia tuloksia monelta osin. Lähitulevaisuuden tavoite on tukea myös maakunnan pienten lukioiden opetusta Kuopion lukioiden vahvalla oppimateriaalituotannolla. Voisiko jo 2007-2009 ollut maakuntalukiokokeilu lähteä uudestaan liikkeelle – se hyödynsi silloista videopalvelua ja peda.net oppimisalustaa.

Syksyn 2019 lukio-opetuksen videotuotanto on kolmen kuukauden aikana saavuttanut jo 680 tuntitallenteen. Kokonaistallennemäärä kuopio.kurssi.tv palvelussa on 3300 videota. Mediamaistereiden toimittama ja ylläpitämä KurssiTV-palvelu on rakennettu suomalaisten mediapalvelutarjoajien varaan ja näin niin tietoturva, käytettävyys ja kehittäminen on koko ajan opettajien, rehtoreiden ja hallinnon ohjauksessa. Erityisesti tuntitallenteiden tietosuoja ja opettajan työn tekijänoikeudet ovat olleet tärkeä osa opetuskulttuurin muutoksessa, kun videot eivät siirry muiden videoliiketoimintaa harjoittavien operaattoreiden omistukseen ja kaupallista toimintaa tukevien operaattoreiden katsojakäyttäjien tiedon louhintaan.

Digiloikkaa jättiharppauksin

Kehitämme tällä hetkellä vahvasti oppimisalustoja, jolloin jo olemassa oleva pitkäkestoinen oppituntitallennus otetaan huomioon alustaa kehitettäessä ja valittaessa Kuopion opettajien käyttöön. Kehitettävät alustat ovat olleet ja ovat edelleen Mobie OnEdu, SnellmanEdu-Moodle ja Itslearning, jotka tukevat olemassa olevaa videopalveluratkaisua sekä mahdollistavat tiedolla johtamista ja oppimista. Opetuksen saavutettavuuden näkökulmasta on tärkeää, että oppimisprosessi toimii yhdellä alustalla yhden kurssin osalta, jolloin opettaja ja oppija voivat saada omasta oppimisprosessistaan tietoa eri tavoin ja automaattisesti visualisoituna. Tavoitteena on päästä täysin automaattiseen oppituntitallennukseen, niin että opettaja voi keskittyä puhtaasti omaan pedagogiseen opetustyöhön. Kumpiakin tavoitteita edistetään nyt vahvasti Kuopion opetustoimen hankkeiden kautta. Ilmaisen oppimateriaalien tuottamista jatketaan lukiolaisten käyttöön. Tämä kehitystyö tukee vahvasti Suomen hallitusohjelman oppivelvollisuusiän pidentämistä ja siten oppimateriaalin maksuttomuutta.

Tulevaisuuden näkymät

Kuopion lukiotoimi jatkaa päämäärätietoisesti vahvaa kehitystyötä kaikkien Kuopion lukioiden rehtoreiden ja opettajien kanssa. Kuopion lukiotoimen hallinnoimissa OPH-hankkeissa on erinomaiset resurssit juurikin tämän suuntaisen kehitystyön tekemiseen niin oppimateriaalihankkeessa kuin LOPS21 -hankkeessa. Jälkimmäisessä pyritään uudistamaan arviointikulttuuria ja oppimisen prosesseja uudenlaisissa oppimisympäristöissä lukioissa ja digitaalisilla alustoilla. Kehitystä seuraavat ja uudesta opetusteknologiasta kiinnostuneet opettajat saavat vahvaa pedagogista ja teknologista tukea viikoittain lukioiden omien digitutor-opettajien ja lukiotoimen ICT-tutoropettaja Matti Lähtevänojan kautta.

Uusi lukioiden opetussuunnitelmatyö pyrkii valmistamaan jokaista opettajaa suuntaamaan ajatuksia ja toimia digitaalisen opetuksen kehittämiseksi. Vahvan startin antoi digitaalinen YO-tutkinto, mutta ilman hyvää tukea monikin uudistus koetaan pelkästään ahdistavana ja työtä haittaavana. Teknologian valjastaminen opettajan tueksi on merkittävä asia ja sitä edistävät oma motivoituneisuus, kollegiaalinen tuki, esimiehen kannustus sekä organisaation yleinen myönteinen suhtautuminen tulevaisuuden mahdollisuuksiin tehdä parempaa lukiokoulutusta.

Lukio-opetuspäällikkö