HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Tueksi matkalle

Täs­sä lis­ta hyö­dyl­li­sis­tä lin­keis­tä, joi­ta voit tar­pei­de­si mu­kaan hyö­dyn­tää lu­ki­o­va­lin­to­je­si poh­din­nois­sa.

Tär­kei­tä link­ke­jä lu­ki­oon ha­ke­val­le

Lu­ki­o­pal­ve­lut so­mes­sa:

Mui­ta hyö­dyl­li­siä link­ke­jä:

Kuopion lukiot

Mo­ti­vaa­ti­on ja ins­pi­raa­ti­on löy­tä­mi­nen ovat lu­ki­o­lai­sel­le me­ne­tyk­sen avai­mia.

Lu­kio-opasLuku­vuo­si 2020-202123.11.2020