Varalaitteet opiskelijoille ja lainaamotoiminta

Jos oma tietokone rikkoutuu koulupäivän aikana, lukioissa on varalaitteita lyhytaikaiseen lainaamiseen. Lainaaja on vastuussa laitteesta koulun sääntöjen mukaisesti. Tietokone palautetaan koulupäivän päättyessä. Kirjoitusten aikaan nämä koneet on varattu kokelaiden varalaitteiksi.

Kuopion lukioissa on pidempiaikaisia tietokoneiden lainoja varten lainaamotoiminta. Koneen voi saada lainaan sosiaalisin perustein (tai muuten hyvin perustellusta syystä). Lainalaitteen vapaamuotoinen hakemus täytetään yhdessä oman lukion opinto-ohjaajan kanssa.

Hyväksytyn hakemuksen voi toimitata Kuopion lukioiden TVT vastaavaa Matti Lähtevänojalle Kallaveden lukiolle. Lainalaitteen käyttöehdot hyväksytään Wilmassa. Hyväksymislomake löytyy kohdasta “Lomakkeet”.