Varalaitteet opiskelijoille ja lainaamotoiminta

Lukiolaiskannettava on helppo, edullinen ja ekologinen.

Jos oma tietokone rikkoutuu koulupäivän aikana, lukioissa on varalaitteita lyhytaikaiseen lainaamiseen. Lainaaja on vastuussa laitteesta koulun sääntöjen mukaisesti. Tietokone palautetaan koulupäivän päättyessä. Kirjoitusten aikaan nämä koneet on varattu kokelaiden varalaitteiksi.

 

Kuopion lukioissa on pidempiaikaisia tietokoneiden lainoja varten lainaamotoimintaa. Lainaamon koneet ovat laadukkaita lukiolaiskannettavia, jotka ovat erityisesti hyvin soveltuvia ylioppilaskokeeseen ja lukion opetustoimintaan.Koneen voi saada lainaan sosiaalisin perustein (tai muuten hyvin perustellusta syystä). Kuraattorin, opon tai erityisopettajan suosituksesta laite voidaan antaa opiskelijalle lainaan. Lainalaitteen vapaamuotoinen hakemus täytetään yhdessä oman lukion opinto-ohjaajan kanssa.

Hyväksytyn hakemuksen voi toimittaa Kuopion lukioiden TVT vastaavaa Matti Lähtevänojalle (matti.lahtevanoja@opedu.kuopio.fi) Kallaveden lukiolle, josta pitkäaikaislainaan myönnettävän koneen voi myös noutaa Matilta. Lainalaitteen käyttöehdot hyväksytään Wilmassa. Hyväksymislomake löytyy kohdasta “Lomakkeet”.

Yleisehdot

HENKILÖKOHTAISEN LAITTEEN KÄYTTÖSOPIMUS

Henkilökohtaisen laitteen käyttöönotto vaatii alaikäisen lukiolaisen huoltajan hyväksynnän. Käyttösopimus löytyy Wilmasta Lomakkeet-välilehden alta (Henkilökohtaisen laitteen käyttösopimus). Ennen kuin luovutamme koneen kotiin, pyydämme teitä tutustumaan laitteen käyttösopimukseen ja kuittaamaan sen Wilman kautta.
Huoltajan hyväksymä käyttösopimus antaa oppilaalle oikeuden käyttää Kuopion kaupungin omistamaa laitetta ja siihen mahdollisesti liitettäviä lisävarusteita (laturi). Käyttösopimus on voimassa sopimuksessa määritellyn laina-ajan.

LAINAAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseksi oppimisvälineeksi. Käytön tulee olla lain, hyvien tapojen, oppilaitoksen sääntöjen ja tämän sopimuksen mukaista. Laitetta ei saa lainata toisen käyttöön edes tilapäisesti, ilman oppilaitoksen edustajan lupaa. Mikäli laite katoaa tai varastetaan tai laitteeseen tulee vika, toimintahäiriö tai se vioittuu fyysisesti, tästä on ilmoitettava viipymättä ICT vastaavaa Matti Lähtevänojalle (matti.lahtevanoja@kuopio.fi), ryhmänohjaajalle tai muulle koulun opettajalle.
Sopimuksen tehnyt lainaaja on vastuussa laitteesta ja mahdollisista lisävarusteista. Niitä on käsiteltävä huolellisesti ja varjeltava särkymiseltä. Jos laite rikkoutuu tai katoaa tahallisen toiminnan tai törkeän huolimattomuuden vuoksi, huoltajan kanssa sovitaan tapauskohtaisesti kustannuksista, joita aiheutuu laitteen korjauksesta tai mahdollisen uuden laitteen hankinnasta.
Lainaajan ja hänen huoltajansa tulee tutustua henkilökohtaisen laitteen käyttöön liittyvään ohjeistukseen.

ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ

Laitetta käytettäessä on noudatettava Suomen lakeja ja asetuksia. Erityisesti on huomioitava tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädäntö. Laitteen käyttöjärjestelmän lukituksen avaaminen on kielletty.

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ

Koulutuksen järjestäjä liittää laitteen erilliseen laitehallintajärjestelmään. Tämän järjestelmän avulla voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa laitteen asetuksia ja ohjelmistoja. Laite voidaan tarvittaessa lukita ja tyhjentää. Oppilaitoksen edustajalla on lisäksi oikeus tarkistaa laitteen kunto ja toimivuus.
Koulutuksen järjestäjä tarjoaa koulun tiloissa langattoman verkon laitteen käyttöä varten. Laitteelle kirjaudutaan koulutuksen järjestäjän hallinnoimalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella.

LAITTEEN KÄYTTÖ, KULJETTAMINEN JA SÄILYTYS

Ohjeet oppilaille laitteiden käyttöön:

1. Kuljeta tietokonetta repussa kodin ja koulun välillä.
2. Lataa tietokone kotona, jotta voit käyttää sitä koulussa koko koulupäivän ajan.
3. Säilytä laitetta huolellisesti. Laita tietokone reppuun aina suojakuorien kanssa. Ole varovainen repun kanssa, kun laite on pakattuna siihen.
4. Ilmoita heti lukion ICT vastaavalle, jos laitteeseen tulee vika tai pienikin naarmu.
5. Älä lainaa laitetta toisen käyttöön edes tilapäisesti ilman opettajasi lupaa.
6. Muista, että laite on tarkoitettu oppimisvälineeksi. Käytä tietokonetta lain, hyvien tapojen ja oppilaitoksen sääntöjen mukaan.
7. Älä kerro salasanaasi kenellekään.
8. Konetta ei saa tuunata tai koristella esimerkiksi omin tarroin tms. Ainoa tarra koneessa on tietokoneen tunnistetarra.

LAITTEEN KULJETTAMINEN JA SÄILYTYS

Tietokonetta kuljetetaan repussa kodin ja koulun välillä. Tietokoneen valintaan kiinnitetään vuosittain paljon huomiota, jotta opiskelijat saavat pedagogisesti järkevän ja mahdollisimman kestävän tietokoneen. Laitteet muuttuvat koko ajan kestävämmiksi ja paremmiksi, ja valinta tehdään joka vuosi huolella, jotta opiskelijat saisivat käyttöönsä parhaan mahdollisen koneen.
Tietokoneen kuljettaminen ja säilyttäminen edellyttää normaalia huolellisuutta, ja tästä asiasta puhutaan kouluilla koneiden jakamisen yhteydessä. Toivottavaa olisi lisäksi, että kotona keskustellaan asiasta myös yhdessä ja mietitään, miten huolellista säilyttämistä pystytään edistämään.

Lainalaitteen käyttöehdot hyväksytään Wilmassa.