Monimuoto-opetukseen siirtymisen ohjeita

VARAUTUMINEN MONIMUOTO-OPETUKSEEN

Monimuoto-opetus on esim.

 • tehtävien anto kotiin 
 • itsenäistä työskentelyä
 • etäopetusta
 • digimateriaalien käyttämistä

1. Monimuoto-opetukseen valmistautuminen on aloitettava välittömästi 

 • Opettajat valitsevat itse menetelmät, digitaaliset oppimisympäristöt ja sovellukset, joilla he aikovat hoitaa monimuoto-opetuksen.   
 • Opettajat suunnittelevat mahdollisen karanteeniajan opetusta parityönä, luokkatasoittain tai aineryhmittäin. 
 • Opettajat kokeilevat oppijoiden kanssa monimuoto-opetuksen muotoja luokkatilanteessa ja varmistavat, että kaikki osaavat toimia valitussa oppimisympäristössä.  
 • Opettajalla tulee olla tästä eteenpäin riittävät välineet (mm. tietokone, oppimateriaali) mukana, että pystyy hoitamaan tarvittaessa opetuksen kotikaranteenissa. 
 • Apua voi pyytää esimerkiksi tutoropettajalta ja kiertävältä mentorilta. 
 • Ohjeita monimuoto-opetuksen toteuttamiseen esimerkiksi O365 ympäristössä saa tästä linkistä.  https://tinyurl.com/vpmuxnr

2. Rehtori lähettää valmiin Wilma-viestin luokanopettajille, luokanohjaajille ja ryhmänohjaajille 

 • Ryhmänohjaaja muokkaa ja jatkaa Wilma-viestin opiskelijoille ja vanhemmille. 
 • Wilma-viestissä opettaja antaa ohjeet miten monimuoto-opetus järjestetään mahdollisen karanteenin aikana 

3. Hyödynnetään ensisijaisesti nuoren ja perheen laitteita monimuoto-opetuksen toteuttamisessa. Tarvittaessa koulu pyrkii tarjoamaan lainalaitteen.

——————————————————————————————————————————————————————

Kuopion KurssiTV WebVideotyökalu monimuoto-opetukseen

Miten teen ohjausvideon tai opetustuokiovideon omalla työkoneella kotona tai töissä?

 


Katso ohjeet videolta. Pyydä lukiosi ICT tukihenkilöltä tunnukset Kuopion KurssiTV palveluun, jos sinulla niitä ei ole.

10 vinkkiä hyvän ruutukaappausvideon tekemiseen