Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA)

Onko tavoitteenasi päästä lukiokoulutukseen, mutta tarvitsisit vielä kehitystä suomen kielen taidoissasi? Lukiokoulutukseen valmistava koulutus on tehty juuri sinulle! Lue alta lisää, mitä kaikkea opiskelu LUVAlla sisältää, miten se helpottaa pääsyäsi lukioon ja mahdollisesti myös nopeuttaa lukio-opintojasi.

Tavoite

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus eli LUVA antaa kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukio-opintoihin siirtymistä varten. Opiskelija saa valmiudet opiskella lukiossa ja oppii tuntemaan suomalaista lukiokoulutuksen opiskelukulttuuria. Tavoitteena on, että opiskelijalla on lukiossa tarvittava peruskielitaito suomen kielessä koulutuksen päättyessä.

Kohderyhmä

LUVA-koulutukseen voi hakea, jos

 • olet maahanmuuttaja tai vieraskielinen​
 • sinulla on peruskoulun päättötodistus tai todistus vastaavasta oppimäärästä tai vastaavat tiedot ja taidot​
 • sinulla ei vielä ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen kielellä​
 • tavoitteenasi on jatkaa opiskelua lukiossa LUVA-koulutuksen jälkeen​
 • sinulla ei ole ammatillista tutkintoa, ylioppilastutkintoa tai korkeakoulututkintoa.

LUVAn ohjeellinen kielitaitotaso koulutuksen alkaessa on A2.2. Opiskelijoilla on oltava voimassa oleva oleskelulupa.​

Sisällöt

LUVA-koulutuksen tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden kielellisiä ja taidollisia valmiuksia opiskella lukiossa. Siksi opinnoissa painotetaan suomen kielen taitojen ja lukio-opinnoissa tarvittavien opiskelutekniikoiden ja -taitojen vahvistamista.

LUVA-koulutukseen sisältyy:​

 • suomen kielen opintoja, jotka parantavat valmiuksia opiskella lukiossa suomen kielellä
 • muita kieliopintoja​
 • matemaattisia ja luonnontieteellisiä opintoja​
 • yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta​
 • lukio-opiskelussa vaadittavia tietoja ja taitoja​
 • opinto-ohjausta ja​ valinnaisia opintoja​

LUVA kestää vuoden ja on laajuudeltaan noin 25 kurssia. Koulutusta ei voi suorittaa erillisinä kursseina (aineopinnot). LUVAn aikana on mahdollista korottaa perusopetuksen päättötodistusta ja suorittaa lukiokursseja. Lukiokurssien suoritukset luetaan hyväksi varsinaisissa lukio-opinnoissa. Koulutuksessa otetaan huomioon kunkin opiskelijan yksilölliset koulutustarpeet.​ LUVA toteutetaan Kuopiossa osana Kuopion Aikuislukion toimintaa. Opinnot järjestetään klo 13 – 16.30 (LUVA-kurssit) ja klo 16.50 – 18.20 (lukio- ja peruskoulukurssit).

Hakeminen

LUVAan haetaan perusopetuksen jälkeisen valmistavan opetuksen haussa. Hakukohde löytyy Opintopolusta koulutuksen toteuttajana toimivan Kuopion Aikuislukion alta.
Hakuaika on 19.5. – 21.7.2020.

Jatko-opinnot

LUVAn jälkeen opiskelijat hakevat lähtökohtaisesti yhteishaussa lukioon. LUVA ei siis oikeuta suoraan opiskelupaikkaan, vaan opiskelijoiden on haettava muiden mukana yhteishaussa. LUVA ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta hakea myös ammatilliseen koulutukseen.

LUVA kuitenkin kehittää oppilaan kielitaitoa ja opiskeluvalmiuksia lukiossa, mikä lisää mahdollisuuksia päästä lukioon, kuten myös mahdolliset LUVAn aikana korotetut päättötodistuksen arvosanat. LUVAn aikana suoritetut lukiokurssit hyväksiluetaan osaksi lukio-opintoja, mikä keventää lukiossa opiskelua ja nopeuttaa valmistumista.​