Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA)

Onko tavoitteenasi päästä lukiokoulutukseen, mutta tarvitsisit vielä kehitystä suomen kielen taidoissasi? Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) on tehty juuri sinulle! Lue alta lisää, mitä kaikkea opiskelu LUVAlla sisältää, miten se helpottaa pääsyäsi lukioon ja mahdollisesti myös nopeuttaa lukio-opintojasi.

Tavoite

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus eli LUVA antaa kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukio-opintoihin siirtymistä varten. Opiskelija saa valmiudet opiskella lukiossa ja oppii tuntemaan suomalaista lukiokoulutuksen opiskelukulttuuria. Tavoitteena on, että opiskelijalla on lukiossa tarvittava peruskielitaito suomen kielessä koulutuksen päättyessä.

Kohderyhmä

LUVA-koulutukseen voi hakea, jos

 • olet maahanmuuttaja tai vieraskielinen​
 • sinulla on peruskoulun päättötodistus tai todistus vastaavasta oppimäärästä tai vastaavat tiedot ja taidot​
 • sinulla ei vielä ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen kielellä​
 • tavoitteenasi on jatkaa opiskelua lukiossa LUVA-koulutuksen jälkeen​
 • sinulla ei ole ammatillista tutkintoa, ylioppilastutkintoa tai korkeakoulututkintoa.

Koulutukseen hakevalla tulee olla oleskelulupa. Suomen kielen taitotason tulee olla vähintään A2.2.

Sisällöt

LUVA-koulutuksen tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden kielellisiä ja taidollisia valmiuksia opiskella lukiossa. Siksi opinnoissa painotetaan suomen kielen taitojen ja lukio-opinnoissa tarvittavien opiskelutekniikoiden ja -taitojen vahvistamista. LUVAn opettajat ovat lukion aineenopettajia.

LUVA-koulutukseen sisältyy:​

 • äidinkielen ja kirjallisuuden opintoja (S2-oppimäärä), 10 kurssia
 • muita kieliopintoja​ (englanti), 3 kurssia
 • matemaattisia ja luonnontieteellisiä opintoja​, 2 kurssia
 • yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta​, 2 kurssia
 • opinto-ohjausta, 2 kurssia
 • valinnaisia opintoja (peruskoulu / lukio) 6 kurssia
 • lukio-opiskelussa vaadittavia tietoja ja taitoja​

LUVA kestää vuoden ja on laajuudeltaan 25 kurssia. Koulutusta ei voi suorittaa erillisinä kursseina (aineopinnot). LUVAn aikana on mahdollista korottaa perusopetuksen päättötodistusta ja suorittaa lukiokursseja. Lukiokurssien suoritukset luetaan hyväksi varsinaisissa lukio-opinnoissa.

Koulutuksessa otetaan huomioon kunkin opiskelijan yksilölliset koulutustarpeet. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.​ LUVA toteutetaan Kuopiossa osana Kuopion Aikuislukion toimintaa. Opiskelija opiskelee lukiokursseilla yhdessä Kuopion aikuislukion muiden lukiolaisten kanssa. LUVAn oppitunnit pidetään ma-to klo 13-16.30, lukiokursseilla opiskellaan iltapäivisin ja iltaisin. Koulutus noudattaa Kuopion aikuislukion jaksojärjestelmää ja loma-aikoja.

LUVA-vuoden aikana opiskelija saa opintotukea.

Hakeminen

LUVAan haetaan perusopetuksen jälkeisen valmistavan opetuksen haussa. Hakukohde löytyy Opintopolusta (www.opintopolku.fi) koulutuksen toteuttajana toimivan Kuopion Aikuislukion alta.
Hakuaika on 23.2.2021 – 23.3.2021 klo 15. Varsinaisen hakuajan jälkeen voi tiedustella vapaita koulutuspaikkoja suoraan aikuislukion kansliasta p. 044 718 1751. Lukioon valmistavaan koulutukseen hakeneille järjestetään haastattelu. Haastattelussa arvioidaan opiskelijan kielitaitoa ja opiskelumotivaatiota. Haastattelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Jatko-opinnot

LUVAn jälkeen opiskelijat hakevat lähtökohtaisesti yhteishaussa lukioon. LUVA ei siis oikeuta suoraan opiskelupaikkaan, vaan opiskelijoiden on haettava muiden mukana yhteishaussa. LUVA ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta hakea myös ammatilliseen koulutukseen.

LUVA kuitenkin kehittää oppilaan kielitaitoa ja opiskeluvalmiuksia lukiossa, mikä lisää mahdollisuuksia päästä lukioon, kuten myös mahdolliset LUVAn aikana korotetut päättötodistuksen arvosanat. LUVAn aikana suoritetut lukiokurssit hyväksiluetaan osaksi lukio-opintoja, mikä keventää lukiossa opiskelua ja nopeuttaa valmistumista.​