Etäopetusviikkojen 11 ja 12 ruokailun järjestäminen

Lukiolaiset ovat ilmoittaneet runsaslukuisesti halukkuuden saada viikon ruokakassin. Reilut 300 lukiolaista noutaa hiihtoloman jälkeen maanantaina sovitusta noutopisteitä ruokakassin ja saa tukea kotona etäopiskeluun hyvällä ruokapaketilla. Kiitoksia palvelutoimittaja Servicalle joustavasta ja tehokkaasta toiminnasta!

Lukiolain perusteella lukio-opiskelijoilla on oikeus ilmaiseen ateriaan niinä päivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää heidän läsnäoloaan. Koska abiturienteilla ei penkinpainajaispäivän jälkeen ole yleensä pakollista opetusta eikä muuta toimintaa, johon heidän tulisi osallistua, ei lukiolla ole velvollisuutta järjestää heille maksutonta ateriaa.

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa

Ateria voidaan kuitenkin tarjota, mikäli lukiokoulutuksen järjestäjä niin päättää.

Aiemmin annettujen ohjeiden täydentämiseksi olemme sopineen Kuopion kaupungin ruokapalveluiden toimittajan Servica Oy:n kanssa laajemman jakeluverkoston osalta seuraavaa lukiolaisten ruokailun järjestämisestä viikoilla 9 ja 11.

Lukiot voivat täydentää ohjeita omille lukiolaisille vielä erikseen.